Ukraińcy będą mogli składać wnioski o Kartę Polaka w każdym urzędzie

2022.07.20 08:05
Obywatele Ukrainy, a także Białorusi i Rosji przebywający w Polsce będą mogli składać wnioski o Kartę Polaka i odbierać ją w 16 urzędach wojewódzkich w Polsce. MSZ przygotowało specjalne rozporządzenie w tej sprawie.
Ukraińcy będą mogli składać wnioski o Kartę Polaka w każdym urzędzie
Fot: MSZ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych aby zapewnić obywatelom Ukrainy przebywającym w Polsce możliwość złożenia wniosku o Kartę Polaka bez konieczności wyjazdu na Ukrainę przygotowało rozporządzenie, które to umożliwi.

"MSZ zareagowało natychmiast po rosyjskiej agresji na Ukrainę – polskie konsulaty w tym kraju zabezpieczyły posiadane Karty Polaka i przesłały je do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Tu dokumenty te są sukcesywnie wydawane zainteresowanym, którzy się po nie zgłoszą" - czytamy w komunikacie.

Teraz dzięki przyjętym przez Radę Ministrów przepisom, które wejdą w życie w ciągu najbliższych tygodni, złożenie wniosku o Kartę Polaka będzie łatwiejsze – obywatele Ukrainy podlegający przepisom ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka będą mogli złożyć wniosek w każdym urzędzie wojewódzkim - również w Białymstoku, zgodnie z miejscem ich pobytu w Polsce. We wcześniej obowiązujących przepisach było to możliwe jedynie w konsulatach RP poza granicami naszego kraju.

"Dzięki temu spełniony będzie ustawowy obowiązek umożliwienia uprawnionym złożenia wniosku o Kartę Polaka mimo zawieszenia działalności większości konsulatów Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie spowodowanego agresją Federacji Rosyjskiej na to państwo" - informuje ministerstwo.

Złożenie wniosku i odebranie Karty Polaka w urzędach wojewódzkich w Polsce będzie możliwie w ciągu nadchodzących tygodni. Wnioski będą mogły złożyć zarówno te osoby, które już wcześniej posiadały Kartę Polaka, jak i te, które będą wnioskować o wydanie Karty Polaka po raz pierwszy.

"Dokumenty te będą mogły być odebrane tam, gdzie wnioski złożono, bez konieczności wyjazdu na Ukrainę. W związku z utrudnionym działaniem polskich konsulatów także na Białorusi i w Rosji powyższe przepisy obejmą również obywateli tych państw" - przekazuje MSZ.

Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego. Jej posiadacz ma prawo m.in. do: zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę oraz podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach co obywatele polscy; odbywania studiów; uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych; korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych. Otrzymanie karty nie oznacza przyznania obywatelstwa polskiego, przyznania prawa do osiedlania się na terytorium RP ani prawa przekraczania bez wizy polskich granic. Co ważne, aby otrzymać Kartę Polaka, należy wykazać związek z polskością poprzez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, znajomość oraz kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

753 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39