Unia dała pieniądze na budowę kolejnego odcinka S8 pomiędzy Białymstokiem a Warszawą

2016.06.30 07:55
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowy o dofinansowanie 3 projektów drogowych w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wśród dotowanych inwestycji jest ważny odcinek S8.
Unia dała pieniądze na budowę kolejnego odcinka S8 pomiędzy Białymstokiem a Warszawą
Fot: GDDKiA

Wsparcie ze środków unijnych przyznane GDDKiA dotyczy budowy autostrady A1 od Pyrzowic do Częstochowy, budowy obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej S7 i ekspresowej "ósemki" od Wyszkowa do granicy województw podlaskiego i mazowieckiego. Dyrekcja uzyskała też dofinansowanie budowy obwodnic Inowrocławia i Brodnicy w ciągu DK15.

Dla Podlaskiego szczególnie istotne jest powstanie drogi ekspresowej S8 Wyszków - Białystok. Przyznane teraz dofinansowanie obejmuje odcinek leżący już na Mazowszu - od Wyszkowa do granicy obu województw.

Projekt dotyczy rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, o długości blisko 38,5 km. Inwestycja poprowadzona jest w większości po śladzie istniejącej trasy i obejmuje 3 fragmenty: Wyszków - węzeł Poręba, węzeł Poręba - Ostrów Mazowiecka i obwodnica Ostrowi Mazowieckiej - granica województw.

Na ekspresówce GDDKiA zaplanowała budowę 7 węzłów drogowych (Trzcianka, Knurowiec, Poręba, Dybki, Nagoszewo, Podborze, Prosienica), 25 obiektów inżynierskich nad drogą S8, jak i w jej ciągu, m.in. wiadukty, mosty i kładki dla pieszych oraz 3 miejsc obsługi podróżnych. Na wszystkich odcinkach przewidziano przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu wraz z pasem dzielącym oraz pasem awaryjnym.

Powstaną też ekrany akustyczne, urządzenia do ochrony wód oraz przejścia dla dużych i małych zwierząt. Droga zostanie wygrodzona na całej długości.

Inwestycje prowadzi białostocki oddział GDDKiA. Wybrani w przetargach wykonawcy już prowadzą prace w terenie.

Całkowity koszt prac to 1,33 mld zł, a dofinansowanie UE sięgnęło 663 mln zł.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1053 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39