Unia Europejska: Tak dla spalarni przy ul. Andersa

2013.06.14 00:00
Komisja Europejska uznała budowę zintegrowanego systemu gospodarki odpadami dla Białegostoku i okolic, którego głównym elementem jest spalarnia śmieci, za zgodną z prawodawstwem Unii Europejskiej. Decyzja unijnych urzędników już trafiła do spółki Lech.
Unia Europejska: Tak dla spalarni przy ul. Andersa
Spalarnia odpadów powstanie przy ul. Andersa

Przedsięwzięcie, którego najważniejszym elementem jest budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, to tzw. duży projekt (jego wartość przekracza 50 mln euro). Z tego powodu do jego realizacji niezbędna jest zgoda Komisji Europejskiej. To właśnie ona ostatecznie potwierdza decyzję podjętą przez stronę krajową o przyznaniu dofinansowania.

Decyzja KE oznacza, że projekt - w tym w szczególności wybrany do realizacji wariant technologiczny oraz aspekty środowiskowe - są zgodne z wymaganiami stawianymi przez Unię Europejską i jej prawo. Komisja podjęła decyzję m.in. na podstawie informacji o wartość inwestycji, jej lokalizacji, analizy kosztów i korzyści, która obejmuje ocenę ryzyka i przewidywalne oddziaływanie na sytuację społeczno-gospodarczą.

Dzięki oszczędnościom przetargowym, zmniejszył się całkowity koszt realizacji inwestycji. Pierwotna kwota 652 mln zł zmniejszyła się do 483 mln zł. Jednocześnie wysokość dofinansowania pozostała bez zmian tj. 210 mln zł. Oznacza to wzrost wartości procentowej dotacji do maksymalnego progu 85% wydatków kwalifikowanych.

Spalarnia odpadów ma powstać w Białymstoku przy ul. Andersa do końca 2015 r.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1026 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39