Unijny Projekt Wodociągów Białostockich – spotkania i działania

2019.07.09 07:08
Wodociągi Białostockie realizują kolejne projekty. Tym razem ich przedstawiciele spotkali się m.in. z białostoczanami mieszkającymi przy ul. Sowlańskiej, Brzechwy oraz Saturna, Neptuna i Plutona.
Unijny Projekt Wodociągów Białostockich – spotkania i działania
Fot: Wodociągi Białostockie
Bezwykopowa renowacja kanału w ul. Akademickiej

Spotkanie z mieszkańcami

W dniu 6 czerwca br. odbyło się drugie spotkanie informacyjne z białostoczanami, których posesje są położone tam, gdzie w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu
pt. "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap" powstaje możliwość podłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Tym razem dotyczy to ulic: Sowlańskiej, Brzechwy oraz Saturna, Neptuna i Plutona.

Szczegółowych informacji udzielali na miejscu kompetentni pracownicy Wodociągów Białostockich. Na zorganizowanym przez Spółkę spotkaniu byli też obecni przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku i Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej, którzy wyjaśniali zagadnienia związane z lokalną infrastrukturą drogowo-komunikacyjną.

Można starać się o dotację

Korzystanie z bieżącego, całodobowego odbioru ścieków w miejscu ich powstawania podnosi komfort życia, poprawiają się też warunki higieniczno-sanitarne i stan środowiska naturalnego. Ponadto, poza spełnieniem ustawowego obowiązku podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacyjnej, wzrasta wartość nieruchomości. Można też ubiegać się o dotację z budżetu Miasta Białegostoku na likwidację szamb w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Jej kwota nie przekracza 300 zł za 1 metr bieżący wybudowanego odcinka przewodu kanalizacji sanitarnej oraz 300 zł za każdą wybudowaną studnię rewizyjną na tej trasie, przy czym łączna dotacja wynosi maksymalnie 4,5 tys. złotych.

Odpowiedni wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem realizacji zadania. Dokładnych informacji udziela i wnioski rozpatruje Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Utrudnienia zminimalizowane

Z wybudowanej i oddanej do użytku na początku roku sieci wodociągowo-kanalizacyjnej mogą już korzystać mieszkańcy ulic: Esperantystów, Grabowskiego i Szaykowskiej. Tymczasem
w centrum miasta rozpoczęła się renowacja sieci kanalizacyjnej. Chodzi o ulice: Spółdzielczą, Malmeda, Legionową i Akademicką, gdzie jest gęsta zabudowa i wzmożony ruch uliczny.

Dzięki zastosowaniu technologii bezwykopowej utrudnienia związane z pracami zostaną tam ograniczone do minimum. Wykonawca realizuje to zadanie całościowo – różnymi metodami
– w formule "zaprojektuj i wybuduj". W dalszej kolejności przewidziana jest – w tej samej formule, również bezwykopowa – renowacja kanału w ulicy Zwycięstwa.

Zakupiony niedawno – wyprodukowany według najnowszych standardów – samochód z samojezdną kamerą TV i pełnym wyposażeniem do monitoringu kanalizacji sanitarnej pozwala specjalistom z Wodociągów Białostockich na prowadzenie pełnego zakresu pomiarów, ocenę wizualną kanałów, precyzyjne lokalizowanie uszkodzeń, a także cyfrową rejestrację (film) i archiwizację uzyskanych danych. W ramach tego samego zadania niedługo dołączy do niego – również należący do najnowszej generacji ­– samochód specjalny z odzyskiem wody, wyposażony
i przeznaczony do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej.

Dowiedz się więcej: Wodociągi Białostockie.

Nazwa Beneficjenta: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
Tytuł Projektu: Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap
Całkowita wartość projektu: 170 673 563,37 PLN netto
Dofinansowanie z UE: 108 699 239,31 PLN
Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020, działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

[ARTYKUŁ SPONSOROWANY]


702 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39