Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ma nowego rektora. Był jedynym kandydatem

2024.03.15 17:21
W piątek (15 marca) wybrano nowego rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Został nim prof. Marcin Moniuszko. Podczas głosowania uzyskał 100 proc. poparcie.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ma nowego rektora. Był jedynym kandydatem
Fot: UMB

Już wiadomo, że nowym rektorem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na lata 2024-2028 będzie prof. Marcin Moniuszko. 5 marca jego kandydatura została pomyślnie zaopiniowana przez senat uczelni. Podczas piątkowego głosowania profesor uzyskał jednomyślne poparcie obecnych elektorów reprezentujących środowiska profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów, studentów, doktorantów i pracowników administracyjnych.

Prof. Moniuszko swoją kadencję rozpocznie 1 września. Jaką ma wizję?  Na pierwszym miejscu postawił konieczność utrzymania wysokiej jakości kształcenia studentów wszystkich kierunków. Jak czytamy na stronie uczelni „dla rektora-elekta istotne jest też, by UMB nie zeszło z obranych torów: pozostawania w awangardzie innowacyjnych obszarów badawczych  obejmujących między innymi wykorzystanie technologii wielkoskalowych, takich jak genomika oraz rozwój metod sztucznej inteligencji w medycynie, dalsze wspieranie medycyny prewencyjnej, badań populacyjnych”. Nowy rektor przyznaje, że jednym z najważniejszych jego zadań będzie też rozbudowa bazy dydaktycznej uczelni oraz bazy klinicznej szpitali uniwersyteckich, które uważa, że są przeciążone, a przecież pełnią szereg ważnych ról w regionalnym systemie ochrony zdrowia w naszym regionie. 

Jesteśmy dumni z miejsca, w którym jesteśmy, a UMB jest wyśmienitym ambasadorem miasta i regionu w Polsce i za granicą. UMB ma naprawdę wiele do zaoferowania naszym studentom, naszym pacjentom, naszej społeczności - powiedział prof. Marcin Moniuszko, dziękując za otrzymanie mandatu zaufania.

Kim jest nowy rektor?

Prof. Marcin Moniuszko ukończył z wyróżnieniem studia lekarskie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Odbył kilka zagranicznych staży naukowych, miał też okazję przez 3 lata pracować w Stanach Zjednoczonych w prestiżowym Narodowym Instytucie Raka (National Cancer Institute, Bethesda),  gdzie miał możliwość uczestniczenia w finansowanych przez amerykański rząd badaniach nad szczepionką przeciwko wirusowi HIV. Za swoją pracę naukową profesor był wielokrotnie nagradzany. W 2004 r. został laureatem Stypendium Tygodnika Polityka, a rok później otrzymał Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 

W roku 2005 uzyskał stopień doktora nauk medycznych, w roku 2010 - stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych. W 2016 r. za swój dorobek naukowy prof. Moniuszko otrzymał tytuł profesora. 

Od 20 lat nowy rektor UMB pracuje w Klinice Alergologii i Chorób Wewnętrznych, a od 6 jest jej kierownikiem. Do jego sukcesów należy zaliczyć też fakt, że w 2012 r. stworzył w UMB Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji.

"Marcin Moniuszko jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Od roku 2016 jest Prorektorem ds. Nauki (od roku 2019 - Prorektorem ds. Nauki i Rozwoju) UMB. Był też kierownikiem projektu Komisji Europejskiej Cofund w programie Horyzont 2020. Jest współautorem koncepcji powstania Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie UMB. Jest też głównym autorem wyróżnionego przez zagraniczny panel ekspertów w ramach konkursu Inicjatywna Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB) wniosku zawierającego koncepcję rozwoju naukowego UMB" - czytamy na UMB. 

Od 6 lat prof. Moniuszko jest też członkiem Zarządu Głównego, a od roku 2021 pełni funkcję wiceprezydenta Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. W ostatnich latach był też przewodniczącym Rady Agencji Badań Medycznych. Jest również recenzentem międzynarodowych czasopism o tematyce immunologicznej, alergologicznej i onkologicznej. Napisał bądź pomagał napisać także mnóstwo artykułów dotyczących zmian profilu genomowego i metabolomowego w patogenezie, przebiegu i odpowiedzi na leczenie szeregu chorób cywilizacyjnych.

Poza tym nowy rektor UMB interesuje się historią, muzyką oraz fotografią krajobrazową naszego regionu. Od wielu lat promuje też historię i kulturę Podlasia.

Redakcja
24@bialystokonline.pl
865 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39