672 osób online

Urząd pracy przeznaczy prawie 1,5 mln zł na pomoc młodym bezrobotnym

2014.09.11 00:00
Bony szkoleniowe, stażowe, zasiedleniowe, zatrudnieniowe i refundacja składki ZUS - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku planuje przeznaczyć prawie 1,5 mln zł na nowe formy pomocy dla bezrobotnych do 30. roku życia.
Urząd pracy przeznaczy prawie 1,5 mln zł na pomoc młodym bezrobotnym
Fot: MC
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

Z nowych form wparcia, które wprowadziła nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, będzie mogło skorzystać w sumie 270 osób zarejestrowanych w PUP w Białymstoku.
- Bony w znacznym stopniu oddają inicjatywę osobie bezrobotnej do 30. roku życia w procesie poszukiwania zatrudnienia przy zapewnieniu niezbędnej kontroli wynikającej z dbałości o celowość wydatkowania środków publicznych. Zachęcamy młode, przedsiębiorcze i aktywne osoby do 30. roku życia do skorzystania z dostępnych w tym roku pieniędzy - zachęca Jolanta Tulkis, rzecznik prasowy PUP w Białymstoku.

Najwięcej, bo aż 100 bezrobotnych, otrzyma bony szkoleniowe.
- Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia - wyjaśnia Tulkis.

Również 100 osób będzie mogło skorzystać z bonów stażowych, dzięki którym zostaną one skierowane na staże do firm lub instytucji, które same sobie wybiorą. Jest jednak jeden warunek - pracodawca musi zatrudnić je na co najmniej pół roku po odbyciu stażu.
- Staż realizowany w ramach bonu odbywa się na podstawie umowy starosty z pracodawcą. W ramach bonu stażowego zostaną sfinansowane: stypendium stażowe, koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – do wysokości ponad 600 zł oraz koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych. Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, otrzyma premię w wysokości ponad 1,5 tys. zł - tłumaczy rzecznik.

Kolejną nowością, które wprowadza Urząd, są bony na zasiedlenie:
- Będzie mogła otrzymać je osoba, która zamierza podjąć zatrudnienie, inna pracę zarobkową, działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, przy czym niezbędne jest, aby miejscowość, w której zamieszka, była oddalona o minimum 80 km lub czas dojazdu do pracy i powrotu do dotychczasowego miejsca zamieszkania przekraczała łącznie co najmniej 3 godz. - mówi Tulkis.

Zarejestrowani w Urzędzie mają także możliwość ubiegania się o bony zatrudnieniowe - otrzyma je w sumie już tylko 10 osób. Gwarantuje on zrefundowanie pracodawcy części kosztów wynagrodzenia wraz ze składami ubezpieczenia społecznego.
- Pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy. Pierwsze 12 miesięcy zatrudnienia podlega refundacji, natomiast okres kolejnych 6 miesięcy zatrudnienia nie - dodaje Tulkis.

Ostatnia z nowych form wsparcia proponowanych przez Urząd to refundacja składki ZUS. Może o nią ubiegać się 10 osób.
- Na podstawie zawartej umowy starosta może pracodawcy zrefundować koszty poniesione na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionego pracownika, który podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy w życiu - opisuje rzecznik.

Warto wspomnieć, że na koniec sierpnia w PUP w Białymstoku było zarejestrowanych prawie 7 tys. osób do 30. roku życia. Wszyscy, którzy chcieliby ubiegać się o bony lub refundację, powinny zgłaszać się do doradcy klienta w Dziale Pośrednictwa Pracy.

Małgorzata Cichocka
malgorzata.c@bialystokonline.pl
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2022 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.