Via Baltica, drogi ekspresowe, obwodnice i nie tylko. GDDKiA podsumowała rok 2022

2023.01.01 11:26
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podsumowała 2022 rok. W Podlaskiem był to czas rozpoczęcia budowy obwodnicy Łomży czy wydłużenia korytarza transportowego S61 Via Baltica o kolejne 24 km.
Via Baltica, drogi ekspresowe, obwodnice i nie tylko. GDDKiA podsumowała rok 2022
Fot: GDDiA Białystok

Droga S61 coraz dłuższa

Droga ekspresowa S61 ma około 220 km, przebiega przez trzy województwa – mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. Tylko w ubiegłym roku oddano do użytku ponad 70 km tej drogi, z tego 51 km w woj. podlaskim, a pozostałe 20 km w woj. warmińsko-mazurskim.    

- Od marca tego roku gotowy jest, choć nieużywany, fragment S61 Łomża Południe - Łomża Zachód o długości 7,2 km. Kierowcy skorzystają z niego w połowie 2023 roku, po wybudowaniu węzła Łomża Zachód realizowanego w ramach sąsiedniego kontraktu na budowę obwodnicy Łomży - informuje białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

22 grudnia oddano do użytku 24-kilometrowy odcinek S61 Suwałki - Budzisko. Ten fragment "eski" oprócz tego, że połączył Polskę z Litwą, wydłużył także wcześniej oddane do użytku części S61. Kierowcy mogą już korzystać z prawie 70 -kilometrowego fragmentu Via Baltici w standardzie dwujezdniowej drogi ekspresowej od węzła Kalinowo do granicy z Litwą.   

Dostępny jest też kolejny długi, ponad 65-kilometrowy odcinek pomiędzy węzłami Kolno i Ełk Południe, a także odcinek Śniadowo - Łomża Południe. Droga ekspresowa S61 znacząco usprawnia tranzyt oraz poprawia bezpieczeństwo ruchu poprzez rozdzielenie ruchu tranzytowego od ruchu lokalnego.

Ostatnie fragmenty w budowie

Aktualnie trwa realizacja pozostałej części drogi ekspresowej S61. W 2022 roku, po podpisaniu 19 maja umowy z firmą Intercor, ruszyła budowa ostatniej części S61 w woj. podlaskim - obwodnicy Łomży. To odcinek od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno (12,9 km).

Zgodnie z umową wykonawca ma udostępnić do ruchu minimum jedną jezdnię S61 na całej długości trasy głównej - w połowie 2024 r.

- Ma to ogromne znaczenie dla mieszkańców Łomży, którzy zostaną wówczas uwolnieni od ruchu tranzytowego. Cały odcinek S61 od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno - z dwoma jezdniami i całą infrastrukturą towarzyszącą - ma być oddany do użytku w 2025 r. - przekazuje GDDKiA.

W 2022 r. również w woj. mazowieckim na styku z woj. podlaskim trwała budowa odcinka S61 od węzła Ostrów Mazowiecka Północ (na S8) do Śniadowa. Ma on długość 19,5 km i będzie udostępniony kierowcom w IV kwartale 2023 r.   

S19 wciąż w realizacji

Dla odcinków począwszy od Bielska Podlaskiego, dalej na południe - przez Boćki, Siemiatycze aż za rzekę Bug do Chlebczyna złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID.

- Po ich otrzymaniu, w 2023 roku planujemy rozpoczęcie budowy poszczególnych fragmentów S19, które sukcesywnie mają być oddawane do ruchu w latach 2024-2025 - zaznacza białostocki oddział GDDKiA.

Wniosek o ZRID został również złożony 31 maja, na ponad 10-kilomerowy odcinek S19 Krynice – Dobrzyniewo - Białystok Zachód. Po uzyskaniu decyzji, budowa ruszy w 2023 roku. Planowane zakończenie jest na 2025 r.   

W grudniu wojewoda podlaski podpisał decyzję ZRID na prawie 16-kilometrowy odcinek dwujezdniowej drogi od Kuźnicy (granica państwa z Białorusią) do Sokółki. Wkrótce przekazany zostanie plac budowy wykonawcy, a planowane zakończenie tej inwestycji to koniec 2024 r. 

S19 i uchylenie decyzji środowiskowej

W związku z decyzjami sądów, których skutkiem było prawomocne uchylenie decyzji środowiskowej na odcinek S19 Białystok Zachód - Ploski, GDDKiA musiało odstąpić od umów z wykonawcami poszczególnych odcinków południowej obwodnicy Białegostoku. Realizacja zawartych kontraktów nie ma podstaw prawnych. Chodzi tu o trzy odcinki S19 o łącznej długości 39 kilometrów: Białystok Zachód - Księżyno, Księżyno - Białystok Południe, wraz z odcinkiem DK65 Białystok Południe - Grabówka oraz Białystok Południe - Ploski.

- W tej sytuacji natychmiast podjęliśmy działania zmierzające do ponownego uzyskania DŚU dla całego fragmentu S19 Białystok zachód - Ploski, wypełniając zalecenia wskazane w wyroku i uzasadnieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego. W przyszłym roku złożymy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku wymagane dokumenty - dodaje GDDKiA.

Ostatnim fragmentem S19, na który uzyskano 28 września 2021 r. decyzję środowiskową, jest odcinek Sokółka - Dobrzyniewo. Prowadzi on - w przybliżeniu - po śladzie istniejącej DK19 przez obwodnicę Wasilkowa. Niestety, wpłynęły odwołania od tej decyzji i obecnie trwa postępowanie odwoławcze przed Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie.

Prace przygotowawcze na S16

Jedną z rozpoczynających się inwestycji w województwie podlaskim, częściowo także w woj. warmińsko-mazurskim, jest odcinek drogi ekspresowej S16, która połączy Ełk z Białymstokiem oraz drogi ekspresowe S19 z S61.  

Droga ta jest na zaawansowanym etapie prac przygotowawczych. Biuro projektowe wykonało analizę ruchu, także studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Został też przedłożony raport oddziaływania na środowisko na całe zadanie. Decyzja o wyborze rekomendowanego wariantu przewidziana jest na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych na początku 2023 roku. 

Program 100 obwodnic

W 2023 r. GDDKiA złożyła wnioski o wydanie decyzji ZRID na obwodnice Suchowoli oraz Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8. Obwodnica Suchowoli będzie miała 15,1 km długości, natomiast Sztabina - 4,23 km. Oba odcinki zostaną wybudowane jako jednojezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Planowane oddanie ich do użytku to 2025 r.    

W ramach rządowego Programu 100 obwodnic w woj. podlaskim powstaną jeszcze obwodnice: Białobrzegów, Augustowa i Zambrowa, które obecnie są na etapie prac przygotowawczych.  

Obwodnica Białobrzegów posiada już ostateczną decyzję środowiskową. Trwają prace przygotowawcze, które umożliwią w przyszłym roku ogłoszenie przetargu na jej zaprojektowanie i budowę. 

Z kolei 13 grudnia bieżącego roku Rada Ministrów przyjęła nowy Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do roku 2030 z perspektywą do 2033 r. Jego wartość to 294 mld zł. Wśród wpisanych tam inwestycji jest droga ekspresowa S16 Ełk - Białystok. W osobnej uchwale Rada Ministrów wskazała jako zasadne do wykonania jeszcze jedno zadanie - budowę drogi ekspresowej S8 od Białegostoku przez Suchowolę i Augustów do węzła Raczki przed Suwałkami.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1469 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39