W Białymstoku zaczęła obowiązywać podwyżka opłat za wywóz śmieci

2021.11.02 12:05
Od listopada w Białymstoku zaczynają obowiązywać wyższe opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Więcej zapłacą mieszkańcy, ale też firmy i instytucje.
W Białymstoku zaczęła obowiązywać podwyżka opłat za wywóz śmieci
Fot: Ewelina Sadowska-Dubicka

W Białymstoku od 2013 r. obowiązują stawki za wywóz śmieci zależne od powierzchni lokalu mieszkalnego. Obowiązujące od grudnia 2019 r. opłaty, przy zbiórce selektywnej, wynosiły: przy powierzchni mieszkania do 40 m2 - 16 zł miesięcznie; przy powierzchni 40,01-80 m2 - 36 zł, zaś w przypadku mieszkań i domów powyżej 80 m2 - 45 zł. Gospodarstwa, które odpadów nie segregowały, płaciły dwa razy więcej.

W sierpniu bieżącego roku Rada Miasta przegłosowała podwyżkę cen odbioru śmieci. Zrobiono to na wniosek departamentu Urzędu Miasta odpowiedzialnego za gospodarkę odpadami. Tłumaczono wówczas, że na podwyżkę wpływ mają przede wszystkim wprowadzone pod koniec 2020 r. wyższe stawki za przyjmowanie odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach oraz do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku. Jak argumentowano, "ceny na bramie" w ZUOK w Hryniewiczach nie uległy zmianie ponad 6 lat. Jednocześnie w tym czasie wprowadzono nowe wymagania dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gospodarowania odpadami. Ponadto rosły m.in. koszty transportu, energii elektrycznej, wynagrodzeń, opłat i podatków lokalnych, ubezpieczeń i eksploatacji urządzeń technicznych oraz ich obsługi osobowej.

Wpływy z "opłaty śmieciowej" w Białymstoku przy obowiązujących dotąd stawkach oszacowano na poziomie ok. 61,8 mln zł. A mając na uwadze wszelakie podwyżki, koszt ich zagospodarowania na ten rok ma sięgnąć aż 75,2 mln zł. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami po podwyżce ma wynieść 75,3 mln zł, co da gwarancję na samofinansowanie się systemu.

Od listopada gospodarstwa domowe, które segregują śmieci, będą płacić miesięcznie:

- o powierzchni lokalu mieszkalnego do 40 m2 – 20 zł,
- o powierzchni lokalu mieszkalnego od 40,01 m2 do 80 m2 – 44 zł,
- o powierzchni lokalu mieszkalnego powyżej 80 m2 – 56 zł.

Gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, mieszkańcy gospodarstw domowych będą płacić miesięcznie:

- o powierzchni lokalu mieszkalnego do 40 m2 – 40 zł,
- o powierzchni lokalu mieszkalnego od 40,01 m2 do 80 m2 – 88 zł,
- o powierzchni lokalu mieszkalnego powyżej 80 m2 – 112 zł.

Wyższe stawki dotyczą również lokali niezamieszkałych. Za odbiór największego pojemnika odpadów zbieranych w sposób selektywny - typu prasokontener o pojemności powyżej 14 m3 - trzeba zapłacić 793 zł.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1658 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39