W Łomży będą grzać się dzięki biomasie

2019.12.19 09:45
Mieszkańcy w Łomży niedługo poczują w swoich domach ciepło, które będzie efektem spalania biomasy w nowej instalacji powstałej w lokalnym MPEC.
W Łomży będą grzać się dzięki biomasie
Fot: UM Łomża

Ku końcowi zbliżają się prace związane z budową instalacji spalania paliwa biomasowego, realizowane na terenie Ciepłowni Miejskiej w Łomży. Do wykonania pozostały jedynie roboty wykończeniowe, są prowadzone także szkolenia dla pracowników. Została powołana również komisja odbioru końcowego inwestycji realizowanej przez litewską firmę UAB Enerstena z Kowna.

Idą w eko

Władze Łomży przypominają, że produkcja ciepła w oparciu o węgiel jest niekorzystna zarówno z powodów ekologicznych, jak i ekonomicznych.

– W naszym mieście podejmujemy wiele działań wpisujących się w troskę o czyste powietrze, którymi są m.in. wymiana pieców, rozbudowa sieci ciepłowniczych, budowa parków i zieleńców, nowych dróg oraz termomodernizacje obiektów miejskich. Budowa kotła na biomasę jest jednym z tych działań. Ale ważny jest również czynnik ekonomiczny. Za spalanie węgla co roku płacimy coraz większe opłaty z tytułu emisji CO2. To już kwota około 5 mln zł i będzie rosła – podkreśla zastępca prezydenta Andrzej Garlicki, dodając, że dzięki budowie pieców na biomasę unikniemy tych opłat, a w konsekwencji ciepło w Łomży nie zdrożeje.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest już przygotowane, aby korzystać z nowego kotła. Na potrzeby przeprowadzenia rozruchu i następujących po nim pierwszych 14 dni eksploatacji zostało zgromadzone 1415 ton biomasy. Parametry spalanego paliwa będą kontrolowane przez zakładowe laboratorium. W chwili obecnej są prowadzone prace wykończeniowe. Trwa sprawdzanie urządzeń kontrolno-pomiarowych i wizualizacji procesów, jest wykonywana izolacja rurociągów, są przeprowadzane kalibracje poszczególnych urządzeń i układów. Już wcześniej zostały zrealizowane elementy instalacji w postaci kotła wodnego i układu odzysku ciepła ze spalin oraz niezależnego paleniska z rusztem schodkowym, w którym będzie spalana biomasa ze zrębki drzewnej. W okresie letnim wykonano oddzielny, częściowo zadaszony plac magazynowania paliwa biomasowego, budynek wraz z ruchomą podłogą do podawania biomasy do kotła oraz układ dróg dojazdowych dla pojazdów dostarczających paliwo.

- Wykonawca złożył stosowne dokumenty do Urzędu Dozoru Technicznego, na podstawie których wydane zostaną decyzje dopuszczające do uruchomienia instalacji, wykonania pomiarów energetycznych i emisyjnych do środowiska oraz dalszej eksploatacji kolejnej jednostki ciepłowniczej – informuje Radosław Żegalski, prezes MPEC.

Wyszło taniej i mniej emisyjnie

W bieżącym roku w MPEC podjęto decyzję o wyeliminowaniu z eksploatacji najstarszego i jednocześnie najbardziej wyeksploatowanego kotła w ciepłowni. Uznano, że nakłady inwestycyjne na jego remont i dalszą modernizację w celu dostosowania do wymogów emisyjnych, obowiązujących instalację w Ciepłowni Miejskiej w Łomży po 31 grudnia 2022 r., są za wysokie. Obecnie łączna moc zainstalowana w instalacji wynosi 138,5 MW.

- Parametry pracy istniejących czterech kotłów węglowych i nowego kotła biomasowego gwarantują oczekiwany poziom dostaw do odbiorców objętych miejskim systemem ciepłowniczym – zapewnia prezes Żegalski.

Wartość robót związanych z budową kotła wodnego o mocy 12,5 MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa wynosi prawie 22,5 mln zł. Na jego realizację Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej pozyskało dofinansowanie w wysokości ponad 9,8 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Mateusz Nowowiejski
mateusz.nowowiejski@bialystokonline.pl
1416 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39