W Podlaskiem chciano realizować 440 inwestycji. Wybrano 104

2020.12.08 18:01
Z "covidowego" funduszu podlaskie samorządy dostaną kolejne środki. Jednak już nie w formie słynnych czeków Morawieckiego. Tym razem zostaną dofinansowane konkretne inwestycje.
W Podlaskiem chciano realizować 440 inwestycji. Wybrano 104
Fot: Ewelina Sadowska-Dubicka
Najdroższa z podlaskich inwestycji to remont Teatru Węgierki w Białymstoku

Premier Mateusz Morawiecki właśnie ogłosił rozstrzygnięcia do drugiej tury Funduszu Inwestycji Lokalnych wspierającego samorządy, które też dotknął pandemiczny kryzys.

Województwo podlaskie z programu otrzyma w sumie 411 mln zł. Tyle dadzą środki przyznane dziś oraz te w sierpniu (tuż przed wyborami prezydenckimi były wręczane promesy w formie czeków), które sięgnęły 230 mln zł.

- Te inwestycje mogą być już realizowane, albowiem środki, na które opiewały czeki, 31 sierpnia zostały samorządom przekazane - mówi wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Teraz mamy niejako drugą turę programu. Z tym, że tym razem pieniędzy nie otrzymał każdy samorząd proporcjonalnie do swoich dochodów, a gminy, powiaty i województwa musiały proponować realizacje konkretnych inwestycji i z tych wybierano te do dofinansowania.

- Były rozpatrywane w formule konkursowej biorąc pod uwagę znaczenie tychże wniosków dla rozwoju społeczno-gospodarczego - wyjaśnia wojewoda.

Samorządy z naszego regionu chciały zrealizować 440 inwestycji, w tym samorząd województwa - 13, powiaty - 88, miasta na prawach powiatu - 24 a gminy - 315.

Ze 440 wybrano 104 zadania na łączną kwotę dofinansowania prawie 182 mln zł. Samorząd województwa otrzyma dofinansowanie do 6 zadań, 8 powiatów do 20 zadań, jedno miasto na prawach powiatu do jednego zadania oraz 64 gminy do 77 zadań. Jeśli te inwestycje zostaną zrealizowane, ich wartość będzie oscylowała koło 433 mln zł (licząc wkład własny i dofinansowanie, które wynosiło od 30% do nawet 100% wartości zadania).

- Zakres był różnoraki. Wnioski obejmowały inwestycje drogowe, mostowe, jak również w infrastrukturę społeczną, zadania dotyczące zakupu sprzętu medycznego, modernizacji budynków użyteczności publicznej, działań kulturalnych, związane z gospodarką wodno-ściekową - wymienia Bohdan Paszkowski.

Dofinansowanie inwestycji samorządów odciąży ich kasy, ale też ma szansę wpłynąć na ożywienie gospodarcze - to firmy będą realizować poszczególne budowy.

Pieniądze, których przyznanie zatwierdził dziś premier mają wpłynąć do samorządów w ciągu najbliższych dwóch tygodni. W najbliższym czasie samorządy będą mogły też składać wnioski o dofinansowanie swoich inwestycji w kolejnej turze Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Inwestycje powinny być zrealizowane do końca 2022 r.

W skali kraju w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznanych zostanie 12 mld zł.

Dofinansowane inwestycje

Największa dofinansowana inwestycja to planowana przez samorząd wojewódzki modernizacja budynku Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku (koszt 58,6 mln zł, dofinansowanie 26 mln zł).

Pozostałe duże inwestycje:

- Przebudowa budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku
- Przebudowa mostu przez rzekę Ełk w Szymanach
- Przebudowa Oddziału wewnętrznego, zakup łóżek, wymiana aparatu RTG w Szpitalu w Kolnie
- Przebudowa drogi Piątnica - Czarnocino
- Przebudowa drogi Brulin - Strzeszew
- Przebudowa drogi Piątnica Włościańska-Kalinowo
- Przebudowa ul. Jordyka, Bernardyńskiej i Klasztornej w Tykocinie
- Modernizacja części szkolnej i internatu budynku w Czartajewie
- Przebudowa drogi Nowy Dwór – Kudrawka – Siderka – Sidra
- Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy – Ostrów Nowy – Górany – Leszczany – Nietupa – Szaciły – Kruszyniany na odcinku Nietupa – Szaciły – Kruszyniany i budowa mostu na rzece Nietupa
- Przebudowa drogi powiatowej Zalesie – Achrymowce – Starowlany – Popławce
- Kompleksowa przebudowa czterech kondygnacji w Zespole Opiekuńczo-Leczniczym w Ciechanowcu
- Rewitalizacja centrum Grajewa
- Rozbudowa i przebudowa łącznika łączącego halę sportową z budynkiem szkoły podstawowej w Stawiskach
- Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków i przepompowni w miejscowości Kuźnica
- Budowa wielofunkcyjnego obiektu targowo-wystawienniczego w Sokołach.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1504 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39