W Podlaskiem mężczyźni wolą pracować niż iść na urlop macierzyński czy rodzicielski

2023.05.26 14:47
W przeważającej mierze macierzyński to wciąż pole działania kobiet. W 2022 roku białostocki oddział ZUS wypłacał zasiłek macierzyński dla ponad 18 tys. osób. Tylko 5 tys. spośród nich to mężczyźni.
W Podlaskiem mężczyźni wolą pracować niż iść na urlop macierzyński czy rodzicielski
Fot: Pixabay

Urlop macierzyński może przejąć tata

Gdy rodzi się maluch, to zwykle zostaje z nim w domu mama. Jeśli jest objęta ubezpieczeniem chorobowym, może otrzymać z ZUS-u zasiłek macierzyński. Jego długość uzależniona jest od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie bądź przyjętych na wychowanie.

- Przy urodzeniu lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka mama ma prawo do 20 tygodni urlopu macierzyńskiego i 32 tygodni urlopu rodzicielskiego. W przypadku urodzenia bliźniaków to 31 tygodni urlopu macierzyńskiego i 34 tygodni urlopu rodzicielskiego – informuje Katarzyna Krupicka, regionalnA rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskiego.

Matka może jednak po 14 tygodniach po porodzie zrezygnować z urlopu macierzyńskiego i wcześniej wrócić do pracy pod warunkiem, że pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta ubezpieczony ojciec dziecka.

Jak wynika ze statystyk ZUS, to matki częściej korzystają z urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. W 2022 r, ZUS w województwie podlaskim wypłacił zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego dla prawie 10 tys. kobiet, za okres urlopu rodzicielskiego 10,5 tys. Natomiast tylko 296 mężczyzn otrzymało zasiłek za okres urlopu macierzyńskiego i 101 za okres urlopu rodzicielskiego. Zdecydowanie częściej panowie korzystają z urlopu ojcowskiego. W 2022 r. placówka ZUS w regionie wypłaciła zasiłek ojcowski 4,8 tys. mężczyznom.

Podział urlopu rodzicielskiego

Urlopem rodzicielskim rodzice mogą dzielić miedzy sobą lub może wykorzystać go tylko jeden z rodziców. Mogą zdecydować również, że wykorzystają go w tym samym czasie. Aktualnie rodzice mogą liczyć na dodatkowe 9 tygodni rodzicielskiego, ale z tej części urlopu może skorzystać tylko jeden z ubezpieczonych rodziców.

- Na przykład, jeśli ubezpieczona mama wykorzystała 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego, to dodatkowe 9 tygodni może wykorzystać tylko ojciec dziecka. Jeżeli rodzice podzielą się urlopem np. w taki sposób, że matka wykorzystała 20 tygodni urlopu, wówczas ojcu przysługuje 21 tygodni urlopu - przekazuje rzeczniczka.

Urlop rodzicielski może trwać także 38 tygodni, jeśli rodzice przyjmą na wychowanie starsze dziecko. Z kolei rodzice dziecka posiadającego zaświadczenie "Za życiem" mają prawo do 65 tygodni urlopu rodzicielskiego - gdy urodziło się, bądź przyjęli na wychowanie jedno dziecko. W przypadku porodu mnogiego jest to 67 tygodni urlopu rodzicielskiego, a w przypadku przyjęcia na wychowanie starszego dziecka 62 tygodnie.

Ile wynosi zasiłek?

Od 26 kwietnia zasiłek macierzyński wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego i 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego. A jeśli ubezpieczona mama złoży tzw. długi wniosek o zasiłek macierzyński w ciągu 21 dni po porodzie albo przyjęciu dziecka na wychowanie, to zasiłek będzie wynosił 81,5 proc. podstawy wymiaru za cały okres jego pobierania. Nie dotyczy to dodatkowych 9 tygodni urlopu rodzicielskiego przysługujących drugiemu z rodziców. Tu zawsze zasiłek będzie wynosił 70 proc.

- W przypadku, gdy rodzic zadeklaruje chęć skorzystania z urlopu rodzicielskiego, a w pierwszym roku życia dziecka nie wykorzysta ani jednego dnia, może złożyć wniosek o wyrównanie zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego do 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Gdy zdecyduje się na urlop rodzicielski w późniejszym terminie to zasiłek macierzyński będzie przysługiwać w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Ten urlop może wykorzystać maksymalnie do końca roku, w którym maluch kończy 6 lat – wyjaśnia rzeczniczka.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego obliczana jest na podstawie średniego wynagrodzenia/przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe z 12 miesięcy, poprzedzających miesiąc, w którym urodziło się dziecko lub zostało przyjęte na wychowanie. Jeżeli przed porodem ubezpieczona przebywała na zwolnieniu lekarskim, zasiłek macierzyński będzie wypłacany od tej samej podstawy wymiaru, od której wypłacany był zasiłek chorobowy. W Podlaskiem najwyższa miesięczna podstawa, od której wyliczony został zasiłek macierzyński wynosi ok. 15 tys. zł brutto. Natomiast zasiłku z tytułu urlopu ojcowskiego to 22,2 tys. zł.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1658 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39