W tej pracy można ją wcześniej zakończyć i skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego

2024.06.18 16:40
Są grupy zawodowe, w których nie trzeba czekać na ukończenie powszechnego wieku emerytalnego i można skorzystać np. ze świadczenia kompensacyjnego. Komu przysługuje i jakie wymogi trzeba spełnić?
W tej pracy można ją wcześniej zakończyć i skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego
Fot: pixabay.com

Nauczyciele nadal mogą korzystać ze świadczenia kompensacyjnego. Dzięki temu mogą wcześniej zakończyć aktywność zawodową. Muszą jednak osiągnąć określony wiek, udowodnić wymagany ogólny  staż pracy, jak i ten w zawodzie nauczyciela oraz rozwiązać stosunek pracy.

Świadczenie przysługuje nauczycielom, wychowawcom, czy innym pracownikom pedagogicznym po spełnieniu ściśle określonych warunków. 

- Jednym z nich jest osiągnięcie odpowiedniego wieku uprawniającego do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, który jest inny dla kobiet i dla mężczyzn w zależności od roku, w którym go ukończą. W latach 2023-2024 wiek ten wynosi 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn. W latach 2025-2026 kobieta powinna ukończyć  56 lat, a mężczyzna 61 lat. W latach 2027-2028 wiek dla kobiety wynosi 57 lat, a dla mężczyzny 62 lata. W latach 2029-2030 kobieta powinna ukończyć  58 lat, a mężczyzna 63 lat. Ostatecznie w latach 2031–2032 wiek ten wynosi 59 lat w przypadku kobiet i 64 lata w przypadku mężczyzn – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Innym warunkiem jest staż pracy. Osoba zainteresowana świadczeniem musi udowodnić co najmniej 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 20 lat zatrudnienia w zawodzie nauczyciela, wychowawcy, czy innego pracownika pedagogicznego (minimum pół etatu). Do tego stażu zalicza się praca w publicznych i niepublicznych przedszkolach oraz szkołach oraz placówkach kształcenia ustawicznego (z wyjątkiem niepublicznych szkół nieposiadających uprawnień szkoły publicznej).

- To mogą być też młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, czy specjalne ośrodki wychowawcze  dla dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania. Do tych placówek zalicza się także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, czy placówki zapewniające  opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania - wyjaśnia rzeczniczka ZUS.

Od września tego roku z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego mogą skorzystać również "nauczyciele, wychowawcy inni  pracownicy  pedagogiczni zatrudnieni w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych w tym w poradniach specjalistycznych udzielających dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu".

Ostatnim warunkiem dostania świadczenia jest rozwiązanie stosunku pracy. Jeśli dana osoba pracuje w kilku miejscach, wówczas wszystkie umowy muszą zostać rozwiązane. Przed przejściem na nie nie wolno wykonywać żadnej pracy, ani prowadzić działalności gospodarczej.

Ile wynosi świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli

Świadczenie kompensacyjne ustala się indywidualnie. Jego wysokość nie może być jednak niższa od najniższej emerytury (obecnie wynosi ona 1780,96 zł brutto).

Jeśli nauczycielowi zostanie przyznane świadczenie, jednak podejmie on w międzyczasie pracę, wówczas nastąpi zawieszenie wypłat. 

- Zawieszenie prawa do świadczenia kompensacyjnego nastąpi, gdy świadczeniobiorca podejmie pracę w placówkach oświatowych wymienionych w art. 1 Karty Nauczyciela. Są to między innymi publiczne przedszkola, szkoły oraz placówki doskonalenia nauczycieli, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, czy młodzieżowe ośrodki socjoterapii. W przypadku podjęcia jakiejkolwiek pracy w tych jednostkach ZUS zawiesi prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego — bez względu na wysokość uzyskiwanych przychodów - mówi Krupicka.

Wyjątek jest wtedy, gdy osoba otrzymująca świadczenie zacznie pracować w charakterze nauczyciela języka polskiego lub nauczyciela prowadzącego dodatkową naukę tego języka, bądź w charakterze nauczyciela  innych przedmiotów, jeżeli w dniu nawiązania umowy o pracę, do szkoły uczęszcza, co najmniej jeden uczeń, będący obywatelem Ukrainy legalnie przebywający na terenie RP. 

Redakcja JK
24@bialystokonline.pl

1083 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39