W tych zawodach jest praca - w kraju i na Podlasiu

2020.02.05 07:22
Czego uczyć się, żeby mieć potem pewną pracę? Podajemy, jakie są zawody przyszłości zarówno w kraju, jak i w województwie podlaskim.
W tych zawodach jest praca - w kraju i na Podlasiu
Fot: pixabay.com

Co roku możemy liczyć na taką prognozę

Ministerstwo Edukacji Narodowej każdego roku będzie ogłaszało prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy na okres 5 lat. Pierwszą opublikowano w ubiegłym roku. Jej przygotowanie to jedna ze zmian zaproponowanych przez MEN odnośnie odbudowy prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce.

Prognoza stanowi syntetyczne ujęcie różnych źródeł opisujących tendencje na rynku pracy w kontekście strategii rozwoju państwa i regionów. Ma na celu wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego. Szkoły i organy prowadzące mogą zaplanować zawody, które będą uruchamiane w nowym roku. Tym samym przyczyni się do spadku bezrobocia wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Polsce.

Prognoza uwzględnia dane Instytutu Badań Edukacyjnych opracowane w szczególności na podstawie statystyki publicznej, danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Systemu Informacji Oświatowej. Ważną rolę odgrywają również opinie rad sektorowych do spraw kompetencji i Rady Programowej do spraw kompetencji, a także ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego.

W ramach znowelizowanych przepisów prawa oświatowego samorządy na 2021 rok otrzymają zwiększoną subwencję oświatową na szkoły kształcące w zawodach, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy wskazane w tegorocznej prognozie.

Prognoza na krajowym rynku pracy

Zawody o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa (alfabetycznie):
1. Automatyk
2. Elektromechanik
3. Elektronik
4. Elektryk
5. Kierowca mechanik
6. Mechanik-monter maszyn i urządzeń
7. Mechatronik
8. Murarz-tynkarz
9. Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
10. Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
11. Operator obrabiarek skrawających
12. Ślusarz
13. Technik automatyk
14. Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
15. Technik budowy dróg
16. Technik elektroenergetyk transportu szynowego
17. Technik elektronik
18. Technik elektryk
19. Technik energetyk
20. Technik mechanik
21. Technik mechatronik
22. Technik programista
23. Technik spawalnictwa
24. Technik transportu kolejowego

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na podlaskim rynku pracy

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie podlaskim (alfabetycznie):
1. Automatyk
2. Betoniarz-zbrojarz
3. Blacharz
4. Blacharz samochodowy
5. Cieśla
6. Cukiernik
7. Dekarz
8. Elektromechanik
9. Elektromechanik pojazdów samochodowych
10. Elektronik
11. Elektryk
12. Kierowca mechanik
13. Krawiec
14. Kucharz
15. Lakiernik samochodowy
16. Magazynier-logistyk
17. Mechanik motocyklowy
18. Mechanik pojazdów samochodowych
19. Mechanik-monter maszyn i urządzeń
20. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
21. Mechatronik
22. Monter izolacji budowlanych
23. Monter konstrukcji budowlanych
24. Monter sieci i instalacji sanitarnych
25. Monter stolarki budowlanej
26. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
27. Murarz-tynkarz
28. Obuwnik
29. Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
30. Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
31. Operator obrabiarek skrawających
32. Piekarz
33. Pracownik pomocniczy mechanika
34. Pracownik pomocniczy stolarza
35. Pracownik pomocniczy ślusarza
36. Rolnik
37. Stolarz
38. Ślusarz
39. Technik agrobiznesu
40. Technik automatyk
41. Technik budownictwa
42. Technik budowy dróg
43. Technik chłodnictwa i klimatyzacji
44. Technik eksploatacji portów i terminali
45. Technik elektronik
46. Technik elektryk
47. Technik energetyk
48. Technik geodeta
49. Technik informatyk
50. Technik inżynierii sanitarnej
51. Technik leśnik
52. Technik logistyk
53. Technik mechanik
54. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
55. Technik mechatronik
56. Technik pojazdów samochodowych
57. Technik programista
58. Technik przemysłu mody
59. Technik robót wykończeniowych w budownictwie
60. Technik rolnik
61. Technik spawalnictwa
62. Technik spedytor
63. Technik technologii drewna
64. Technik technologii żywności
65. Technik teleinformatyk
66. Technik tyfloinformatyk
67. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
68. Technik weterynarii
69. Technik żywienia i usług gastronomicznych


Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie podlaskim (alfabetycznie):
1. Asystent osoby niepełnosprawnej
2. Asystentka stomatologiczna
3. Drukarz fleksograficzny
4. Drukarz offsetowy
5. Fotograf
6. Fryzjer
7. Garbarz skór
8. Higienistka stomatologiczna
9. Kaletnik
10. Kamieniarz
11. Kelner
12. Kuśnierz
13. Mechanik pojazdów kolejowych
14. Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej
15. Monter izolacji przemysłowych
16. Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
17. Monter systemów rurociągowych
18. Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
19. Operator maszyn leśnych
20. Operator maszyn w przemyśle włókienniczym
21. Opiekun medyczny
22. Opiekun osoby starszej
23. Opiekun w domu pomocy społecznej
24. Opiekunka dziecięca
25. Opiekunka środowiskowa
26. Ortoptystka
27. Pracownik pomocniczy gastronomii
28. Pracownik pomocniczy krawca
29. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
30. Protetyk słuchu
31. Przetwórca mięsa
32. Sprzedawca
33. Tapicer
34. Technik architektury krajobrazu
35. Technik dentystyczny
36. Technik ekonomista
37. Technik elektroniki i informatyki medycznej
38. Technik elektroradiolog
39. Technik farmaceutyczny
40. Technik fotografii i multimediów
41. Technik garbarz
42. Technik gazownictwa
43. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
44. Technik handlowiec
45. Technik hotelarstwa
46. Technik inżynierii środowiska i melioracji
47. Technik masażysta
48. Technik obuwnik
49. Technik organizacji turystyki
50. Technik ortopeda
51. Technik przetwórstwa mleczarskiego
52. Technik reklamy
53. Technik renowacji elementów architektury
54. Technik sterylizacji medycznej
55. Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
56. Technik pojazdów kolejowych
57. Technik technologii wyrobów skórzanych
58. Technik telekomunikacji
59. Technik transportu drogowego
60. Technik transportu kolejowego
61. Technik turystyki na obszarach wiejskich
62. Technik usług fryzjerskich
63. Technik włókiennik
64. Terapeuta zajęciowy

Pełny wykaz prognozowanego zapotrzebowania na zawody w skali kraju i z podziałem na województwa zawiera załącznik do obwieszczenia dostępny na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.r@bialystokonline.pl

702 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39