Wierni prawosławni świętują Zmartwychwstanie Chrystusa

2023.04.15 23:02
Christos Woskres!
Wierni prawosławni świętują Zmartwychwstanie Chrystusa
Fot: pixabay

Tydzień po Wielkanocy w Kościele katolickim najważniejszy dzień w roku świętują wierni Kościołów prawosławnego i grekokatolickiego.

Sposób wyliczania daty Święta Paschy wyznaczył Sobór Powszechny w Nicei w 325 r. Została wówczas podjęta decyzja, aby ujednolicić sposób obliczania dnia święta Wielkiej Nocy w całym Kościele oraz uniezależnić go od Paschy żydowskiej.

Od tej pory Pascha świętowana jest w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca, czyli po pierwszej pełni księżyca po przesileniu wiosennym (równonocy wiosennej). Ponadto święto Wielkiej Nocy nie może zbiegać się z żydowską Paschą. Można to zapisać w czterech punktach: po przesileniu wiosennym, po Passze żydowskiej (Paschy nie można świętować przed lub w tym samym dniu, co Pascha żydowska), po pierwszej wiosennej pełni księżyca, zawsze w niedzielę.

Za datę przesilenia wiosennego przyjmuje się 21 marca (to dzień przesilenia wiosennego z 325 r.) Współcześnie w znacznej mierze z tym dniem związana jest rozbieżność pomiędzy wyliczeniami Paschy na wschodzie i zachodzie. Zarówno Kościół prawosławny jak i Kościół rzymskokatolicki 21 marca uznaje za dzień przesilenia wiosennego, używając przy tym różnych kalendarzy. Pierwszy juliańskiego, drugi zaś gregoriańskiego. W Kościele rzymskokatolickim odstąpiono również od warunku rozbieżności z Paschą żydowską.


Harmonogram nabożeństw w Paschalnym Tygodniu w Soborze św. Mikołaja w Białymstoku

PASCHA - ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA
NIEDZIELA (16 kwietnia)
23:20 nabożeństwo środka nocy (połunoszcznica)
0:00 jutrznia i Boska Liturgia
14:00 paschalna wielka wieczernia

PASCHALNY PONIEDZIAŁEK (17 kwietnia)
8:00 paschalna jutrznia
9:00 Boska Liturgia
17:00 paschalna wieczernia

PASCHALNY WTOREK, PASCHALNA ŚRODA, PASCHALNY CZWARTEK (18, 19, 20 kwietnia)
8:00 Boska Liturgia
17:00 paschalna wieczernia

PASCHALNY PIĄTEK (21 kwietnia)
Ikony Bogarodzicy "Życiodajne Źródło" (Żywonosnyj Istocznik)
8:00 Boska Liturgia i oświęcenie wody
17:00 paschalna wieczernia

PASCHALNA SOBOTA (22 kwietnia)
w soborze św. Mikołaja:
8:00 Boska Liturgia i rozdanie artosu (chleba paschalnego)
17:00 całonocne czuwanie
na cmentarzu św. Eufrozyny
od 8:00 – święcenie grobów
8:00 proskomidia
9:00 Boska LiturgiaZ okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego wszystkim wiernym Kościołów prawosławnego i grekokatolickiego życzymy spokoju, odnowy i nadziei, jakie płyną ze wspólnego przeżywania tego błogosławionego czasu.
Niech Święto Paschy Chrystusowej doda sił do codziennej pracy, przyniesie pokój oraz radość spotkania w gronie najbliższych.
Zdrowia, miłości i pogody ducha

Klientom i Czytelnikom

życzy
Zespół BiałystokOnline


1003 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39