Wizja województwa podlaskiego w 2030 r. Co oznacza 4P?

2020.04.28 10:59
Sejmik przyjął Strategię Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. To najważniejszy dokument, który wyznacza kierunki rozwoju naszego regionu.
Wizja województwa podlaskiego w 2030 r. Co oznacza 4P?
Fot: Ewelina Sadowska-Dubicka

Wizja bez konkretnych inwestycji

- Poprzednia Strategia została przyjęta przez Sejmik Województwa Podlaskiego 9 września 2013 roku. Od tego czasu znacznie zmieniły się uwarunkowania geopolityczne - przypomina marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

I dlatego powstała nowa. Jej zapisy nie wskazują konkretnych inwestycji, a są niejako drogowskazem: mają wpływ na przyszły program regionalny, kontrakt z rządem, na wszelkie dokumenty rozwojowe w województwie (w tym dotyczące transportu, zdrowia, polityki społecznej i strategii samorządów).

- Strategia uwzględnia mocne i słabe strony, potencjały, zagrożenia, uwarunkowania geopolityczne, nawet kryzysy na miarę tego, którego jesteśmy właśnie świadkami. I wskazuje konkretne kierunki rozwoju, ale nie konkretne inwestycje. Od tego są dokumenty niższego rzędu, które będą na jej bazie powstawać - tłumaczy Joanna Sarosiek, dyrektor Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego.

Trzy cele

Misja nowej Strategii to "Ambitne Podlaskie", a wizja regionu zawiera się w haśle "4P": Podlaskie jest przedsiębiorcze, partnerskie i perspektywiczne.

Strategia wskazuje trzy cele, które wzmocnią konkurencyjność naszego województwa. Pierwszy to dynamiczna gospodarka, w której rozwijamy przemysły przyszłości i innowacje, stawiamy na lokalnych przedsiębiorców i kontynuujemy rewolucję energetyczną, w której to mieszkańcy są wytwórcami energii w oparciu o odnawialne źródła.

Drugim celem są zamożni mieszkańcy: aktywni, kompetentni, żyjący w przestrzeni wysokiej jakości: jeżdżący szerokimi, równymi drogami, leczący się wyspecjalizowanych szpitalach, korzystający z dóbr kultury, wysokiej jakości edukacji.

Trzeci cel to partnerski region, dobrze zarządzany, współpracujący z innymi regionami i krajami.

Dobra również na kryzys

- Po wybuchu pandemii, wspólnie z ekspertami współpracującymi przy tworzeniu Strategii, przeanalizowaliśmy jej zapisy. Okazało się, że kierunki, jakie wskazaliśmy, czyli inwestowanie w ludzi i gospodarkę, nowoczesne przemysły ani trochę nie straciły na aktualności - mówi marszałek Artur Kosicki. - Jestem przekonany, że ta Strategia pozwoli nam na poradzenie sobie z kryzysem, który wywołał koronawirus.

- Przygotowane w Strategii cele i kierunki działań stawiają na budowanie silnego regionu w oparciu o zasoby, które będą na pewno ważne, niezależnie od trudności, jakie przeżywamy obecnie - twierdzi pracujący nad dokumentem prof. Jacek Szlachta i wymienia przy tym powszechne stosowanie technologii informatycznych, rozwój nowoczesnego przemysłu, inwestowanie w ochronę zdrowia, a także sprawność instytucji, które powinny działać na rzecz ograniczania skutków załamania gospodarczego na poziomie unijnym i krajowym.

Strategia wymienia drozwiązani, które częściowo trzeba wprowadzić w życie w czasie epidemii.

- Odpowiedzią na potrzeby nowej formy organizacji działalności gospodarczej jest cel Przemysły przyszłości, uwzględniający budowanie tak zwanego przemysłu 4.0 zapewniającego automatyzację procesów i możliwości sterowania nim przy pomocy technologii cyfrowych, w tym zdalnych - mówi ekspert strategii prof. Bogusław Plawgo.

Redakcja
24@bialystokonline.pl

947 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39