Województwo dorzuci 90 mln zł do jednej z inwestycji kolejowych

2019.10.25 15:28
90 mln zł otrzyma PKP PLK od województwa podlaskiego na potrzeby rozstrzygnięcia przetargu na dwa zadania związane z modernizacją linii kolejowych w naszym województwie.
Województwo dorzuci 90 mln zł do jednej z inwestycji kolejowych
Fot: JF

Pod koniec zeszłego roku PKP PLK ogłosiło przetarg na trzy zadania: rewitalizację linii kolejowej nr 57 na odcinku od stacji Kuźnica Białostocka do stacji Geniusze, prace na linii nr 6 Białystok – Sokółka – Kuźnica oraz prace na samym przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej - Bruzgi. Po otwarciu ofert okazało się jednak, że są one zdecydowanie wyższe niż spółka planowała.

Jeśli chodzi o rewitalizację linii kolejowej 57 na trasie stacja Kuźnica Białostocka – Geniusze, to dopisane jest do niej także rewitalizacja linii nr 923 Bufałowo Wschód – Bufałowo. Kosztować miała ona miała 118 mln zł brutto, ale potencjalni inwestorzy chcą za jej realizację 357 mln zł (Trakcja PRKiL) lub 239 mln zł (konsorcjum z firmą INTOP jako liderem).

Ważne dla wszystkich

Mimo tak dużej przebitki, nie zdecydowano się na anulowanie postępowania. Szukano rozwiązania tego problemu. W końcu udało się. Władze województwa postanowiły zwiększyć dofinansowanie tego zadania o 90 mln zł. Biorąc pod uwagę, że już wcześniej przeznaczono na nie 73 mln zł, łącznie będzie to już 163 mln zł. Jednak przesunąć będzie trzeba termin dwóch innych inwestycji kolejowych - Łomża - Śniadowo i Śniadowo - Łapy.

- Są to ważne inwestycje z perspektywy województwa podlaskiego i całego państwa. Usprawnią one ruch w województwie, ale też połączenia międzynarodowe. Będą miały pozytywny wpływ na rozwój naszego województwa i chcemy, żeby kwestie związane z kolejnictwem się u nas rozwijały – mówi marszałek województwa Artur Kosicki.

Mówimy tu o budowie kolei szerokotorowej, która będzie łączyć Polskę i Białoruś, stąd tak duże jej znaczenie. Kuźnica – Geniusze to ok. 27 km torów, Bufałowo Wschód – Bufałowo 1,6 km. Dodatkowe wsparcie z województwa pozwoli na podpisanie umowy z konsorcjum, które złożyło niższą ofertę.

- Dziękuję zarządowi województwa za podpisanie tego aneksu, ponieważ decyzja ta pozwoli nam w bardzo krótkim czasie podpisać umowę na realizację tej inwestycji. Nie jest tajemnicą, że wykonawca jest już wybrany. Teraz spółka PKP PLK oczekuje na wynik kontroli postępowania przetargowego i myślę, że do połowy listopada będziemy mogli już podpisać umowę.

Pozostałe zawieszone

Nadal nie wiadomo, co z pozostałymi dwoma zadaniami, na które przetargi zostały anulowane. Największa przebitka jest w przypadku przebudowy linii Białystok – granica państwa w Kuźnicy. PKP zaplanowało bowiem do wydania na tę inwestycję 426 mln zł brutto, a jedyna oferta, którą złożyła firma Trakcja PRKiL, opiewa na ponad 877 mln zł, czyli ponad dwukrotnie więcej. W przypadku przebudowy samego przejścia granicznego wpłynęła jedna oferta. To samo konsorcjum, które zajmie się wspomnianymi wyżej inwestycjami, zaproponowało 12 mln zł przy zakładanych kosztach na poziomie 5 mln zł.

Mateusz Nowowiejski
mateusz.nowowiejski@bialystokonline.pl

1063 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39