Wschód Kultury/Inny Wymiar. Trwa nabór projektów

2020.03.05 14:01
Do 24 marca można zgłaszać projekty na tegoroczna odsłonę festiwalu Wschód Kultury/Inny Wymiar.
Wschód Kultury/Inny Wymiar. Trwa nabór projektów
Fot: Anna Dycha

Festiwal Inny Wymiar istnieje od 2007 roku. W 2013 roku pojawił się w nowej odsłonie, w ramach projektu Wschód Kultury, będącego formą współpracy kulturalnej trzech miast wschodniej Polski (Białegostoku, Lublina i Rzeszowa) z krajami Partnerstwa Wschodniego.

Od początku swojego istnienia prezentuje bogactwo wielokulturowości Podlasia, a w szczególności Białegostoku. Promuje ideę dialogu i tolerancji w mieście zróżnicowanym kulturowo, gdzie od wieków współegzystowali ze sobą Polacy, Rosjanie, Białorusini, Tatarzy, Ukraińcy, Litwini, Żydzi i Niemcy. Przywraca pamięć o utraconym, jednocześnie ukazując dokonania współczesne, łączy historię ze współczesnym działaniem artystycznym.

W 2020 roku tematyka festiwalu poza kulturą krajów Partnerstwa Wschodniego zostanie poszerzona o kulturę chorwacką i skandynawską.

Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się w dniach 20-23 sierpnia. Projekty można zgłaszać do 24 marca. Szczegóły można znaleźć na stronie Białostockiego Ośrodka Kultury, który jest koordynatorem festiwalu.

Anna Dycha
anna.d@bialystokonline.pl

1117 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39