Wspiera rodziny i pomaga im. Pełni ważne funkcje

2019.07.19 11:41
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej ogłosił (17 lipca) Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.
Wspiera rodziny i pomaga im. Pełni ważne funkcje
Fot: pixabay.com

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, których obowiązkiem jest realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Program obejmuje dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, asystent rodziny wspiera rodzinę w jej środowisku. Pomaga rodzinom, które z różnych powodów nie są w stanie samodzielnie spełniać prawidłowo funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec własnych dzieci. Jego głównym zadaniem jest nie dopuścić do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwić jak najszybszy powrót dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. Może on zostać przydzielony rodzinie na wniosek pracownika socjalnego lub na mocy decyzji sądu rodzinnego.

Szczegółowe informacje na temat Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Paulina Górska
24@bialystokonline.pl

1168 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39