Wstrzymano prace przy budowie S8. Odkryto tam liczne groby

2016.06.02 11:15
W trakcie prac przy budowie drogi ekspresowej S8 na odcinku od węzła Poręba do Ostrowi Mazowieckiej odkryto cmentarz polowy. Pochodzi z okresu I wojny światowej, spoczywa tam 24 żołnierzy niemieckich.
Wstrzymano prace przy budowie S8. Odkryto tam liczne groby
Fot: GDDKiA

Białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował o niecodziennym odkryciu. Podczas budowy drogi krajowej nr 8 w rejonie miejscowości Nowa Osuchowa w gminie Ostrów Mazowiecka natrafiono na zarysy jamy grobowej. Były to dwa rzędy pochówków wzdłuż starej jezdni. Roboty ziemne na obszarze około 2 arów zostały wstrzymane do 5 czerwca.

W trakcie dotychczasowych prac prowadzonych m.in. przez pracowników Centrali GDDKiA z Wydziału Archeologii Departamentu Środowiska odkryto 19 grobów żołnierskich, w tym 2 zbiorowe (w jednym były szczątki 3 osób, w drugim - 4). W sumie pochowano tam 24 żołnierzy niemieckich, o czym świadczą m.in. resztki umundurowania, guziki, obuwie czy hełmy pruskie – znane z I wojny światowej tzw. pikielhauby. Przy 2 żołnierzach znaleziono też dokumenty – książeczki wojskowe, dwa notatniki, oraz rzeczy osobiste - portfel, srebrny zegarek, fajki.

Szczątki oraz rzeczy osobiste trafiły do Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, zaś dokumenty do Archiwum Akt Nowych w Warszawie, gdzie przejdą konserwację i badania. Ostateczne miejsce pochówku wskaże Fundacja "Pamięć".

Właśnie zakończono prace przy ostatnim z grobów, natomiast należy się spodziewać dalszych prac w innych miejscach, gdyż wschodnie przedpola Warszawy były terenem walk w latach: 1915, 1920, 1939 i 1944.

Po zakończeniu prac archeologicznych obszarze koło Nowej Osuchowej, prawdopodobnie jeszcze w czerwcu, 3 km dalej koło miejscowości Nagoszewka Druga rozpoczną się kolejne ekshumacje. Tam też bowiem znaleziono ludzkie szczątki, prawdopodobnie z okresu wojny polsko-bolszewickiej (według świadectw okolicznej ludności).

Z kolei Fundacja "Pamięć" wystąpiła do GDDKiA z wnioskiem o udostępnienie jednej z działek w granicach budowanej drogi ekspresowej S8 na odcinku Wyszków – węzeł Poręba, w rejonie miejscowości Białebłoto – Kurza w gminie Brańszczyk. Jeśli posiadane informacje się potwierdzą, konieczna będzie tam ekshumacja 2 mogił, w których spoczywa kilkudziesięciu żołnierzy niemieckich poległych prawdopodobnie w 1944 r.

GDDKiA na razie nie jest w stanie ocenić, czy wstrzymanie prac budowlanych w związku z pracami archeologicznymi będzie miało wpływ na termin zakończenia budowy S8 na odcinku Wyszków – Ostrów Mazowiecka.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1939 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39