Wszystkie odcinki Via Baltiki mają już swoich wykonawców

2020.01.09 14:27
GDDKiA podpisała umowy z wykonawcami dwóch ostatnich odcinków Via Baltiki, na których jeszcze nie były prowadzone żadne czynności.
Wszystkie odcinki Via Baltiki mają już swoich wykonawców
Fot: GDDKiA

Około 1,8 miliarda złotych są warte kontrakty na dokończenie projektowania i budowę ponad 40 km drogi ekspresowej S61 na odcinkach Suwałki - Budzisko i Podborze - Śniadowo. Zostały one podpisane z nowymi wykonawcami, po tym jak GDDKiA zerwało umowy z poprzednimi wykonawcami, którzy mieli nie dotrzymać warunków. Oba odcinki S61 mają istotne znaczenie - łączą polską część szlaku Via Baltica z Litwą (Suwałki - Budzisko) oraz dwie drogi ekspresowe - S61 z S8 (Podborze – Śniadowo). Fragment Suwałki - Budzisko ma być gotowy jesienią 2022 roku, a fragment od węzła Podborze do Śniadowa - w III kwartale 2023 roku.

Łączna długość przyszłej S61 to prawie 210 km, z czego kierowcy już korzystają z dwóch odcinków o łącznej długości około 25,5 km (fragment obwodnicy Augustowa i cała obwodnica Suwałk). Podpisanie obu wspomnianych kontraktów oznacza, że cała pozostała część S61, blisko 185 km, jest w realizacji.

- 78,12 km - w budowie (Śniadowo - Łomża Południe, Kolno - Stawiski, Stawiski - Szczuczyn, II jezdnia obwodnicy Szczuczyna, Wysokie - Raczki),
- 66,3 km - etap uzyskiwania decyzji ZRID (Łomża Południe - Łomża Zachód, Łomża Zachód - Kolno, Szczuczyn - Ełk Południe, Ełk Południe - Wysokie),
- 43,62 km - podpisane umowy na dokończenie projektowania i budowy (Podborze - Śniadowo, Suwałki - Budzisko).

Wiosną tego roku jest planowane oddanie kierowcom II jezdni obwodnicy Szczuczyna, natomiast realizacja ostatnich odcinków S61 powinna zakończyć się w III kwartale 2023 roku.

S61 Suwałki – Budzisko

Odcinek S61 - od Suwałk do Budziska - będzie miał 24,157 km długości, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z nawierzchnią z betonu cementowego. Wartość obecnego kontraktu to przeszło 1 miliard złotych. Wykonawcą jest firma Budimex. Budowa odcinka jest dofinansowana z unijnego programu Łącząc Europę (ang. Connecting Europe Facility – CEF). Zakończenie robót planowane jest na jesień 2022 roku.

Poprzedni wykonawca, Impresa Pizzarotti, po uzyskaniu decyzji ZRID (maj 2019 rok) nie przystąpił do prowadzenia robót.

- Podjęliśmy odpowiedzialną decyzję o odstąpieniu od umowy ze względu na brak mobilizacji i faktycznych przygotowań wykonawcy do rozpoczęcia robót, m.in. nie zostały zgłoszone listy podwykonawców na usługi i roboty, a przedłożony projekt czasowej organizacji ruchu nie miał wszystkich wymaganych prawem opinii, w tym m.in. policji – mówią przedstawiciele GDDKiA.
 
Zgodnie z warunkami podpisanej właśnie umowy zadaniem nowego wykonawcy będzie dokończenie projektowania (ew. optymalizacja projektu), a jeśli zajdzie taka konieczność - również zmiana decyzji ZRID oraz wybudowanie drogi ekspresowej wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą, a także uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie do użytku nowej drogi.

W ramach inwestycji powstaną 33 obiekty inżynierskie oraz dwa węzły: Suwałki Północ i Szypliszki. Zrealizowane zostaną dwa MOP-y (Miejsca Obsługi Podróżnych) kategorii I: Budzisko Wschód i Budzisko Zachód.

S61 Podborze - Śniadowo

Odcinek S61 - od węzła Podborze (z węzłem) do węzła Śniadowo (bez węzła) - ma długość 19,463 km, a inwestycja obejmie dodatkowo przebudowę około 3 km istniejącej S8. Nowy wykonawca (firma Polaqua) sprecyzuje rodzaj nawierzchni na etapie projektu budowlanego. Wartość obecnej umowy to blisko 750 mln zł. Zadanie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pierwotny wykonawca, który podpisał umowę w systemie Projektuj i buduj, nie złożył nawet wniosku o wydanie decyzji ZRID. Mnożył problemy, a nawet zażądał gwarancji zapłaty (czyli potwierdzenia wypłacalności Skarbu Państwa reprezentowanego przez GDDKiA). Gdy ją otrzymał, stwierdził, że gwarancja w takiej postaci go nie zadowala. W tej sytuacji, 16 maja 2019 r., zdecydowano o odstąpieniu od umowy.

Zgodnie z podpisaną nową umową zadaniem wykonawcy jest uzyskanie decyzji ZRID oraz wybudowanie drogi ekspresowej wraz z całą infrastrukturą, a także uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie do użytku nowej drogi. Wykonawca na etapie opracowywania projektu budowlanego dookreśli rodzaj nawierzchni na tym odcinku. W ramach inwestycji powstaną 32 obiekty inżynierskie, w tym cztery mosty, 22 wiadukty drogowe i 6 przejść dla zwierząt, a także 2 węzły drogowe (Podborze i Komorowo).

Mateusz Nowowiejski
mateusz.nowowiejski@bialystokonline.pl

Polecamy lokal
688 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39