628 osób online

Wykup mieszkań komunalnych już nie taki prosty. Bez dużych bonifikat, tylko starym lokatom

2020.05.27 08:02
Nie 95-procentowe bonifikaty, a 30-procentowe. Tylko najemcy o co najmniej 20-letnim stażu i tylko tacy, którzy przez minimum 10 lat nie korzystali z ulg w czynszu. Wykup mieszkań komunalnych w Białymstoku będzie trudniejszy i już nie taki atrakcyjny jak dotychczas.
Wykup mieszkań komunalnych już nie taki prosty. Bez dużych bonifikat, tylko starym lokatom
Fot: Ewelina Sadowska-Dubicka

Mieszkanie po babci

Do tej pory w Białymstoku najemca mógł wykupić od miasta zajmowane przez siebie mieszkanie komunalne nawet z 95-procentową bonifikatą. Rodziło to wiele wątpliwych sytuacji, bo bonifikaty uwzględniały długość okresu najmu zarówno własnego, jak i odziedziczonego. Wielokrotnie wniosku o wykup nie składali długoletni najemcy lokalu, ale po ich śmierci robili to ich dzieci lub wnukowie. Nieraz zaraz po tym mieszkanie pojawiało się na rynku wtórnym.

Głównie dlatego postanowiono zmienić zasady gospodarowania mieszkaniami komunalnymi w Białymstoku.

30% taniej po 20 latach

"Mając na uwadze stale wysokie zapotrzebowanie na lokale komunalne, w tym zamienne, jak też konieczność zapewnienia lokali mieszkalnych osobom o niskich dochodach, czy w przypadku zdarzeń losowych (np. pożary), przy zmniejszającej się puli mieszkań komunalnych spowodowanej wykupem lokali z dużą bonifikatą, przyjęto jednakową zniżkę, obowiązującą wszystkich najemców, w wysokości 30%" - wyjaśnia nowe zasady wykupu mieszkań białostocki magistrat.

Mieszkanie z 30-procentową zniżką będą mogły wykupić tylko osoby, które mają 20-letni, nieprzerwany okres najmu. Drugim warunkiem jest niekorzystanie w okresie ostatnich 10 lat z umorzeń należności za zaległości czynszowe, odsetek czy obniżek czynszów. Najemcy będą mogli starać się o wykup lokalu z bonifikatą dopiero po 10 latach uiszczania opłat za lokal w pełnej wysokości.

Jak uzasadniono zmiany, "regulacja w tym kształcie wyrówna sytuację takich najemców z tymi, którzy systematycznie i w pełnej wysokości wnoszą należności za lokal bez dodatkowych ulg".

Na sprzedaż nie wszystkie mieszkania

Po zmianach nie będzie też możliwości udzielenia bonifikaty w sytuacjach, gdy najemca lub małżonek (bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe) w ostatnich 10 latach byli właścicielami innych nieruchomości lub np. mieli udziały w użytkowaniu wieczystym czy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu.

Teraz wróci też zasada, zgodnie z którą w Białymstoku nie będą przeznaczane do zbycia lokale mieszkalne w budynkach stanowiących w całości własność Gminy. Nieruchomości takie mają być traktowane jako najbardziej wartościowy zasób. Jeżeli mieszkania w takich budynkach będą zwalniane bądź opuszczane, to zawsze zostaną one przeznaczone do zasiedlenia przez osoby i rodziny oczekujące w kolejce.

Zmiany umożliwią też sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z innymi budynkami niemieszkalnymi. Chodzi tu o sytuację chociażby nieruchomości przejętych przez Gminę od PKP, gdzie na zewnątrz znajdują się pomieszczenia wc.

Ponadto ustalono, że z założenia cena nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków będzie obniżona o 50% (nie jak dotąd o 10%). Ta obniżka może być jednak wyższa lub niższa, jeśli rada miasta podejmie indywidualną uchwałę.

Nowe wnioski już na nowych zasadach

Nowe zasady sprzedaży lokali komunalnych zostały przyjęte na ostatniej sesji rady miasta. W oparciu o dotychczasowe przepisy będą rozpatrywane wszystkie wnioski o wykup złożone przed 25 maja 2020 r.

Radni zmienionej uchwały nie przyjęli jednak jednogłośnie. Twierdzili, iż to, że mieszkania nie będą sprzedawane, nie rozwiąże problemów mieszkaniowych miasta. Podnosili też, że mieszkańcy mający świadomość, że są one ich własnością, lepiej zadbają o budynki.

Niektórzy z radnych sugerowali większą rotację w mieszkaniach komunalnych - by korzystały z nich tylko osoby w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Gdy wyjdą na prostą, powinny wyprowadzić się z nich.

Obecnie w Białymstoku na mieszkania komunalne w kolejce czeka około 600 osób.

Na koniec 2019 r. miasto dysponowało 4121 lokalami mieszkalnymi, z czego 2122 znajdowało się w budynkach w całości będącymi jego własnością.

Redakcja
24@bialystokonline.pl
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2022 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.