Wyrok Trybunału Konstytucyjnego: zmienił się sposób wyliczania emerytury. Dla kogo?

2019.04.17 13:47
Trybunał Konstytucyjny zajął się sprawą pań urodzonych w 1953 r., które przeszły na wcześniejszą emeryturę.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego: zmienił się sposób wyliczania emerytury. Dla kogo?
Fot: JF

Emerytura będzie inaczej wyliczana

Na początku 2013 r. wprowadzono przepis mówiący, że "w przypadku ustalenia prawa do emerytury powszechnej nastąpi pomniejszenie podstawy obliczenia emerytury o pobrane już kwoty wcześniejszej emerytury". Trybunał Konstytucyjny zajął się kobietami z rocznika 1953 r., które przeszły na wcześniejsze świadczenie.

- Kobiety urodzone w 1953 r., które pobierały wcześniejszą emeryturę, musiały mieć ją przyznaną przed 1 stycznia 2013 r., Większość pań, składając wniosek o wyliczenie świadczenia w wieku powszechnym, otrzymywała decyzję informującą jedynie o przysługującej nowej kwocie. Wypłacana jednak była dotychczasowa emerytura, jako korzystniejsza - informuje Katarzyna Krupicka, rzecznik ZUS w regionie.

Można się odwołać

6 marca 2019 r. zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Uznano przepis z 2013 za niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Kobiety mają oczywiście możliwość wystąpienia ze skargą o wznowienie postępowania. Aczkolwiek to, w jakim terminie i w jaki sposób mogą tak postąpić, zależy od tego, czy sprawa przyznania świadczenia emerytalnego zakończyła się decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy była przedmiotem postępowania odwoławczego przed sądem.

- Jeżeli emerytka odwołała się od decyzji i wydany został prawomocny wyroku, to będzie ona mogła żądać wznowienia postępowania sądowego. Wówczas musi skierować skargę o wznowienie postępowania do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, albo też do sądu wyższej instancji, jeżeli zaskarżono wyroki sądów różnych instancji. Obowiązuje ją 3-miesięczny termin i ma na to czas do 21 czerwca 2019 r. – wyjaśnia Krupicka.

W przypadku, gdy nie było wniesione odwołanie przed sądem, kobieta może złożyć skargę o wznowienie postępowania do ZUS-u. Ma na to termin do 23 kwietnia, więc czasu jest już niewiele. Po złożeniu takiego wniosku urząd przeprowadzi postępowanie.

- Należy pamiętać, że przy rozpatrywaniu skargi o wznowienie postępowania (na podstawie art. 145a k.p.a.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest stosować również przepis (art. 146 k.p.a.), który kategorycznie wyłącza możliwość uchylenia decyzji po upływie 5 lat od dnia jej doręczenia. Niestety więc ZUS nie będzie mógł uchylić decyzji w przypadku tych kobiet z rocznika 1953, u których od doręczenia decyzji przyznającej emeryturę upłynęło już 5 lat. Ale od każdej decyzji Zakładu mamy prawo odwołać się do sądu - informuje rzeczniczka ZUS.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

1433 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39