Wyższe emerytury i tzw. "czternastka". Ile dostaną emeryci w roku 2021?

2021.01.22 16:27
Sejm przyjął ustawę dotyczącą waloryzacji emerytur oraz tzw. "czternastki". Od marca 2021 r. emeryci z najniższym świadczeniem dostaną 1250 zł brutto.
Wyższe emerytury i tzw. "czternastka". Ile dostaną emeryci w roku 2021?
Fot: Pixabay

Czternasta emerytura

Wypłata tzw. czternastej emerytury odbywać ma się na zasadach podobnych jak w przypadku trzynastej emerytury, jednak z ograniczeniem liczby uprawnionych – do emerytów pobierających świadczenie w wysokości nieprzekraczającej 2900 zł brutto.

– W przypadku osób pobierających świadczenie w wysokości powyżej 2900 zł stosowana będzie zasada "złotówka za złotówkę", a więc tzw. 14 emerytura będzie zmniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł. To sprawiedliwe rozwiązanie, które pozwoli uniknąć sytuacji, gdy przekroczenie kryterium o kilka złotych wiązałoby się z pozbawieniem prawa do świadczenia – tłumaczy minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

14. emerytura ma być wypłacana wraz ze świadczeniem w terminie wypłaty przypadającym w listopadzie 2021 r. Warto dodać, że emeryci dostaną ją bez potrąceń czy egzekucji, czyli otrzymana kwota nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki czy zasiłki.

Łączny koszt wypłaty tzw. czternastki szacuje się na 11,4 mld zł. Świadczenie ma trafić do 9,1 mln emerytów, czyli 93,7% ogółu. Natomiast ok. 1,2 mln świadczeniobiorców otrzyma je w wysokości niższej ze względu na wysokość otrzymywanej emerytury powyżej 2900 zł miesięcznie.

Podwyżka o 50 zł

Sejm zdecydował również o waloryzacji świadczeń rentowo-emerytalnych.

– Nowelizacja ustawy dotyczącej waloryzacji oznacza wzrost świadczeń emerytalno-rentowych od marca 2021 r. o wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej jednak niż o kwotę 50 zł. Godne świadczenia to kwestia, która jest dla nas bardzo ważna – mówi Marlena Maląg.

Najniższe świadczenia zostaną podwyższone odpowiednio do:
- 1250 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej (z 1200 zł);
- 937,50 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (z 900 zł).

Prognozowany koszt waloryzacji w skali 10 miesięcy wyniesie ok. 9,6 mld zł.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1048 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39