Zasiłek pogrzebowy nie tylko dla rodziny. Jak go otrzymać?

2020.12.04 13:28
O zasiłek pogrzebowy może starać się każdy, bez względu na pokrewieństwo. Jednak, aby otrzymać świadczenie należy złożyć kilka dokumentów. W Podlaskiem w 2020 r. wypłacono już prawie 1,5 tys. zasiłków związanych z poniesionymi kosztami pogrzebów.
Zasiłek pogrzebowy nie tylko dla rodziny. Jak go otrzymać?
Fot: Malwina Witkowska

Dla kogo przysługuje zwrot?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) może oddać zwrot kosztów pogrzebów nie tylko rodzinie, ale również każdej instytucji bądź osobie, która to udokumentuje. Gdy za pochówek zapłaci np. dom pomocy społecznej, gmina lub pracodawca to zasiłek przysługuje tym, którzy przedstawią wszystkie poniesione koszty - jednak nie wyższe niż 4 tys. zł.

- Zasada ta ma także zastosowanie w przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez inną osobę niż członek rodziny, czyli osobę obcą np. sąsiada. W sytuacji, gdy koszty pokryje więcej niż jedna osoba lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty, proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podlaskim.

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy osoby niespokrewnione muszą szczegółowo udokumentować poniesione wydatki.

- Przepisy wymagają, aby osoba ubiegająca się o wypłatę zasiłku pogrzebowego przedstawiła wszystkie rachunki potwierdzające poniesione wydatki od chwili śmierci osoby do momentu złożenia ciała do grobu - dodaje Katarzyna Krupicka.

Coraz więcej pogrzebów

ZUS porównał liczbę zasiłków pogrzebowych wypłaconych we wrześniu i październiku tego roku do analogicznego okresu z 2019 r.

W wymienionych dwóch miesiącach 2019 r. ZUS w całej Polsce wypłacił 56 344 zasiłków pogrzebowych, a w roku 2020 o ponad 6 tys. więcej - łącznie 62 350. Natomiast w Podlaskiem w 2019 r. wypłacono 1329 zasiłków, a w tym roku 1460, czyli o 131 świadczeń więcej.

Z danych wynika, że w całym kraju liczba zasiłków wzrosła o 11%, a w województwie podlaskim o 10%.

Akt zgonu elektronicznie

ZUS razem z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęli decyzję o samodzielnym pozyskiwaniu aktu zgonu. Wówczas, gdy do wniosku o zasiłek pogrzebowy nie zostanie załączony akt, to aby usprawnić procedury i formalności - ZUS we własnym zakresie pozyska go elektronicznie. Dzięki temu klient nie będzie musiał go dostarczać w formie papierowej.

Jednak, aby ZUS mógł uzyskać odpis aktu, należy przedstawić od osoby wnioskującej o zasiłek dane: imię i nazwisko, nr PESEL oraz datę zgonu. W tym przypadku ZUS sam może wystąpić o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu tylko w przypadku, gdy wnioskodawcą jest członek rodziny osoby zmarłej.

Zasiłek pogrzebowy jest to zwrot poniesionych kosztów pogrzebu. Prawo do niego wygasa w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci. Natomiast w przypadku m.in. późniejszego odnalezienia zwłok lub trudności związanych z zidentyfikowaniem osoby zmarłej, wówczas prawo do zasiłku wygasa po upływie roku od dnia pogrzebu.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1647 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39