Zawody przyszłości. Na które jest największe zapotrzebowanie na Podlasiu? [LISTA]

2021.02.10 14:23
Technik dekarstwa, technik stylista, technik robotyk i podolog to 4 nowe zawody wprowadzone do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. W woj. podlaskim na rok 2021 przygotowano listę 75 najbardziej potrzebnych zawodów.
Zawody przyszłości. Na które jest największe zapotrzebowanie na Podlasiu? [LISTA]
Fot: Pixabay
W Podlaskiem brakuje m.in. dekarzy

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało listę zawodów, które są szczególnie potrzebne w danych regionach Polski. Jakie zawody na podlaskim rynku pracy są szczególnie istotne? Na liście znalazło się w sumie 75 pozycji.

Najbardziej potrzebne zawody w Podlaskiem

Zawody dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie podlaskim to:

- automatyk;
- betoniarz-zbrojarz;
- cukiernik;
- dekarz;
- elektromechanik;
- elektromechanik pojazdów samochodowych;
- elektronik;
- elektryk;
- kierowca mechanik;
- krawiec;
- kucharz;
- lakiernik samochodowy;
- mechanik pojazdów kolejowych i samochodowych;
- monter maszyn i urządzeń;
- operator pojazdów i maszyn rolniczych;
- mechatronik;
- monter izolacji budowlanych i przemysłowych;
- monter: konstrukcji budowlanych, nawierzchni kolejowej, sieci i instalacji sanitarnych, sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
- murarz-tynkarz;
- operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz do robót ziemnych i drogowych;
- operator obrabiarek skrawających;
- opiekun osoby starszej;
- opiekunka dziecięca;
- piekarz;
- przetwórca mięsa;
- stolarz;
- ślusarz;
- tapicer.

Ponadto, jest zapotrzebowanie na technika:
- agrobiznesu;
- architektury krajobrazu;
- automatyk lub automatyk sterowania ruchem kolejowym;
- bezpieczeństwa i higieny pracy;
- budownictwa;
- budownictwa kolejowego;
- budowy dróg;
- dekarstwa;
- eksploatacji portów i terminali;
- elektroenergetyk transportu szynowego;
- elektronik;
- elektryk;
- energetyk;
- hotelarstwa;
- informatyk;
- inżynierii sanitarnej;
- leśnik;
- logistyk;
- mechanik;
- mechanizacji rolnictwa i agrotroniki;
- mechatronik;
- organizacji turystyki;
- pojazdów kolejowych;
- pojazdów samochodowych;
- programista;
- przetwórstwa mleczarskiego;
- robotyk;
- robót wykończeniowych w budownictwie;
- spawalnictwa;
- spedytor;
- szerokopasmowej komunikacji elektronicznej;
- technologii drewna;
- teleinformatyk;
- telekomunikacji;
- transportu kolejowego;
- turystyki na obszarach wiejskich;
- tyfloinformatyk;
- weterynarii;
- żywienia i usług gastronomicznych.

Zawody z umiarkowanym zapotrzebowaniem

Wśród opublikowanych zawodów przez MEiN znalazły się również takie, na które jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie podlaskim. Wśród nich znaleźć można 53 pozycje, a są nimi m.in.:

- asystent osoby niepełnosprawnej
- fotograf
- kelner
- mechanik motocyklowy
- ogrodnik
- podolog
- pracownik pomocniczy gastronomii
- rolnik
- sprzedawca.

W Białymstoku oprócz techników dla uczniów, są również szkoły dla dorosłych, które oferują np. kwalifikacyjne kursy zawodowe. Jedną z nich jest Centrum Kształcenia Ustawicznego. Oferuje te dziedziny, które są na liście zawodów potrzebnych w regionie. W ich ofercie można znaleźć kursy na m.in. cieślę, montera stolarki budowlanej, operatora obrabiarek skrawających, ślusarza, technika agrobiznesu, technika logistyka, technika spedytora, technika informatyka czy technika programistę.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1620 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39