Zeznania podatkowe już czekają. Można rozliczyć PIT za 2022 r.

2023.02.15 10:24
W środę (15.02) rozpoczął się okres rozliczeń PIT za ubiegły rok. W usłudze Twój e-PIT na podatników czekają już zeznania przygotowane przez administrację skarbową.
Zeznania podatkowe już czekają. Można rozliczyć PIT za 2022 r.
Fot: Malwina Witkowska

Polacy coraz częściej wybierają "Twój e-PIT"

Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) już po raz 5. udostępnią usługę Twój e-PIT. To jedna z najpopularniejszych e-usług polskiej administracji, a z roku na rok bije ona rekordy popularności. Podatnicy złożyli w niej w 2022 r. ok. 11,8 mln z ok. 19,8 mln elektronicznych deklaracji PIT.

W usłudze Twój e-PIT na podatników czekają już zeznania wypełnione na podstawie danych, które posiada administracja skarbowa. Rozliczenie za 2022 r. zostało przygotowane dla ponad 24 mln podatników. W ramach usługi zostały udostępnione zeznania podatkowe:
- PIT-37 i PIT-38 (najczęściej wypełniane),
- PIT-28 oraz PIT-36 z wyłączeniem przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej,
- oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1,5% podatku organizacji pożytku publicznego,
- nowość - PIT-DZ - informacja o danych dzieci uprawniających do ulgi dla rodzin 4+.

W zeznaniu przygotowanym w usłudze uwzględnione są informacje od płatników, w tym również zwolnienia z PIT dla osób do 26. roku życia, dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów, dla osób powracających z zagranicy, odliczenia z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych, a także informacje będące w posiadaniu KAS takie jak: dane podatnika i jego mikrorachunek podatkowy, ulga na dzieci.

Jak korzystać z usługi Twój e-PIT?

Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl. Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się Profilem Zaufanym, e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel.

Do 2 maja 2023 r. (30 kwietnia to niedziela) podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2022 r., to z upływem 2 maja zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.

Zeznania PIT-28 i PIT-36 nie zostaną automatycznie zaakceptowane 2 maja, ponieważ w zdecydowanej większości wymagają one uzupełnienia ze strony podatnika.

Można skorzystać z ulgi i przekazać 1,5% podatku

Podatnik korzystający z usługi może uzupełnić zeznanie przygotowane przez KAS i uwzględnić przysługujące mu odliczenia np. darowizny, ulgę rehabilitacyjną, ulgę na internet, ulgę termomodernizacyjną, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) czy odliczenie wydatków mieszkaniowych.

Przez Twój e-PIT można też zadeklarować przekazanie 1,5% swojego podatku dla dowolnie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego, która znajduje się w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 r. w 2023 r. Podatnik, który korzystał z tej możliwości w roku ubiegłym będzie miał wstawiony w zeznaniu PIT za 2022 r. nr KRS organizacji, którą ostatnio wspierał (o ile jest ona nadal uprawiona do otrzymywania 1,5% podatku), ale może tę organizację zmienić.

Zwrot podatku otrzymamy w ciągu 45 dni

Formularze dla osób prowadzących działalność gospodarczą: PIT-28, PIT-36 i PIT-36L są dostępne w systemie e-Deklaracje na podatki.gov.pl. Natomiast z uwagi na dużą popularność Twojego e-PITa zeznania PIT-37 i PIT-38 oraz oświadczenia PIT-OP będą dostępne tylko w tej usłudze.

Oczywiście, deklarację PIT będzie można także wypełnić w formie papierowej i wysłać pocztą lub złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym. W tym roku po raz pierwszy podatnicy mogą złożyć PIT w dowolnym z 380 urzędów skarbowych (z wyłączeniem wyspecjalizowanych urzędów), niezależnie od miejsca zamieszkania czy prowadzenia działalności.

Podatnicy, którzy rozliczą się elektronicznie, w tym przez usługę Twój e-PIT, otrzymają zwrot podatku w skróconym czasie - do 45 dni. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do 3 miesięcy.

W usłudze Twój e-PIT podatnicy, którym z rozliczenia PIT wyniknie podatek do zapłaty, będą mieli wskazany swój mikrorachunek podatkowy tak, by wygodnie dokonać płatności online. Gdy zeznanie, z którego wynika podatek do zapłaty zostanie zaakceptowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT, urząd skarbowy w terminie miesiąca od dnia upływu terminu płatności, wyśle podatnikowi informację o kwocie podatku do zapłaty.

W rozliczeniu PIT za 2022 r. podatnik nie będzie uwzględniał tzw. ulgi dla klasy średniej, która została uchylona 1 lipca 2022 r. Dla niektórych podatników rozliczenie z tą ulgą może okazać się korzystniejsze. Aby żaden podatnik nie stracił na likwidacji ulgi dla klasy średniej, naczelnik urzędu skarbowego, po złożeniu przez podatnika zeznania, obliczy hipotetyczny podatek należny z jej uwzględnieniem.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1677 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39