Zielone, otwarte, dostępne, przedsiębiorcze. Jest projekt strategii rozwoju województwa do 2030 r.

2012.12.19 00:00
Zielony, otwarty, dostępny i przedsiębiorczy - taki ma być nasz region w 2030 roku. Na pierwszym spotkaniu Komitetu Sterującego Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego przedstawiono najważniejsze elementy, znajdujące się w projekcie tego dokumentu.
Zielone, otwarte, dostępne, przedsiębiorcze. Jest projekt strategii rozwoju województwa do 2030 r.
Fot: Wikipedia

Na spotkaniu Komitetu Sterującego Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego, któremu przewodzi marszałek Jarosław Dworzański, przedstawiono najważniejsze elementy strategii rozwoju naszego regionu do 2030 roku. Zaprezentowali je eksperci pracujący nad dokumentem: prof. Jacek Szlachta, dr hab. Wojciech Dziemianowicz i prof. Bogusław Plawgo.

Aktualizowana strategia wprowadza sporo zmian. Wskazuje m.in. nową wizję i cele rozwoju regionu. Jakie według niej ma być Podlaskie?

Zielone
U nas znajduje się najwięcej terenów objętych Naturą 2000. Mamy dużo lasów i jesteśmy postrzegani jako „zielona kraina”. To daje szansę na rozwój zielonych (ekologicznych) specjalizacji. Ta wyjątkowa cecha naszego regionu nie jest więc barierą w rozwoju. Przeciwnie – daje możliwość rozwijania zielonych innowacji, usług i może stanowić niezwykle istotny walor rozwoju.

Otwarte
Dzięki przygranicznemu położeniu i unikalnej wielokulturowości może stać się pośrednikiem w relacjach UE z Europą Wschodnią, a przede wszystkim z Białorusią.

Dostępne
Oznacza to skrócenie czasu podróży z regionu do sąsiednich województw i poprawienie dostępności Białegostoku ze wszystkich ośrodków powiatowych. Polepszy się też dostęp do usług publicznych oraz możliwości konkurowania o mieszkańców, turystów czy inwestorów. Dostępność jest rozumiana szeroko i dotyczy m.in. transportu, telekomunikacji, internetu, usług otoczenia biznesowego.

Przedsiębiorcze
Podlaskie ma wykorzystywać swoje konkurencyjne atuty do rozwinięcia inteligentnych specjalizacji. Dotyczy to m.in. wykorzystania doskonałych warunków dla produkcji rolniczej (mleka i jego przetworów) oraz ekologicznej żywności, rozwoju produkcji i usług zorientowanych na wschodnich sąsiadów oraz produkcji i usług o wyznaczniku „ekologiczne i zielone”, czyli odnawialnych źródeł energii, technologii przyjaznych środowisku czy life science (np. opieki nad osobami starszymi, turystyki medycznej, rehabilitacji). Region ma wspierać innowacyjność, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego.

Wizja na blisko 20 lat
To wizja na najbliższą i kolejne dekady. Sięga nie roku 2020, jak strategia, lecz 2030.
– Trzeba myśleć o przyszłości i prowadzić konsekwentną politykę rozwoju także po zakończeniu kolejnej perspektywy – powiedział prof. Szlachta.
Nowe są też cele: konkurencyjna gospodarka, wzmacnianie powiązań krajowych i międzynarodowych oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

Zaprezentowany przez ekspertów projekt strategii różni się od wcześniejszej, opracowanej w 2006 roku także tym, że opiera się na nowych dokumentach (europejskich i krajowych), takich jak np. strategia Europa 2020 czy Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2020, które wyznaczają kierunki rozwoju Europy i Polski na kolejne lata. Pojawiają się w niej też zupełnie nowe rozwiązania, jak obszary strategicznej interwencji (OSI) i podejście terytorialne. Zmienił się również sam proces przygotowywania strategii, która jest przygotowywana zgodnie z ideą partnerstwa. Oznacza to, że na wielu etapach prac nad dokumentem swoje sugestie mogą zgłaszać przedstawiciele różnych środowisk.

Dokument przygotowany przez ekspertów przejdzie jeszcze ocenę zewnętrzną. Przeprowadzi ją prof. Janusz Zaleski z Politechniki Wrocławskiej. W lutym i marcu 2013 roku odbędą się natomiast konsultacje społeczne. Ostateczny kształt strategii rozwoju województwa poznamy we wrześniu. Wtedy ma być ona przyjęta przez sejmik województwa.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1084 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39