Zmarł profesor Andrzej Łapko

2015.08.26 00:00
We wtorek (25.08) zmarł prof. dr hab. inż. Andrzej Łapko – białostocki naukowiec i były prorektor Politechniki Białostockiej.
Zmarł profesor Andrzej Łapko
Fot: PB

Profesor urodził się w 1949 roku. W 1971 roku ukończył studia inżynierskie w płockiej filii Politechniki Warszawskiej. Później zdecydował się na kontynuowanie studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, uzyskując w 1973 roku tytuł magistra inżyniera budownictwa. 5 lat później na tym samym wydziale obronił rozprawę doktorską zatytułowaną "Wpływ obciążenia niesymetrycznego na żelbetową okrągłą komorę silosu". W 1990 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie budownictwo, specjalności konstrukcje betonowe. Rok później został profesorem nadzwyczajnym, a w 1999 – profesorem tytularnym.

Od 1993 roku sprawował funkcję kierownika Katedry Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. W latach 1990-1993 pełnił funkcję prorektora ds. studenckich i dydaktyki PB, a w latach 1999-2002 - funkcję prorektora ds. promocji i współpracy.

Był promotorem 6 rozpraw doktorskich (w tym 2 wyróżnionych), recenzentem licznych rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz recenzentem w przewodach o tytuł profesora. Kierował projektami badawczymi.

Uroczystości pogrzebowe:

26 sierpnia o godz. 16:00 wystawienie Ciała Zmarłego w Cerkwi Hagia Sophia w Białymstoku przy ul. Trawiastej 5.

27 sierpnia o godz. 9:00 nabożeństwo pogrzebowe w Cerkwi Hagia Sophia, ok. godz. 11:00 pochówek na Cmentarzu Prawosławnym przy ul. Wysockiego 1.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

1146 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39