Zmieniają się progi dochodowe dla osób pobierających tzw. 500 plus dla niesamodzielnych

2023.02.27 15:04
Od marca zmienia się próg dochodowy, który uprawnia do otrzymania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Będzie on wynosił 2157,80 zł brutto, tym samym zwiększa się o 261,67 zł.
Zmieniają się progi dochodowe dla osób pobierających tzw. 500 plus dla niesamodzielnych
Fot: Materiały prasowe

Jak informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podlaskim, w naszym województwie świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z ZUS-u pobiera niemal 14 tys. osób.

- Co miesiąc to wsparcie wypłacane jest w łącznej kwocie 5,7 mln. zł. Od marca może być więcej uprawnionych do tego świadczenia, ponieważ wraz z tegoroczną waloryzacją zmienia się kwota graniczna, na podstawie której ustala się prawo i wysokość świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Od 1 marca będzie wynosić 2157,80 zł brutto, czyli o 261,67 zł więcej niż dotychczas - podaje Krupicka.

Zmiana progu dochodowego nie oznacza, że osoby pobierające 500 plus dla osób niesamodzielnych muszą od nowa ubiegać się o to świadczenie. Wniosek należy złożyć, jeśli upłynął okres, na który została orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji lub jeśli nowy próg dochodowy obecnie pozwala na uzyskanie świadczenia, do którego wcześniej nie było prawa.

Kto może starać się o świadczenie?

Świadczenie uzupełniające mogą otrzymać osoby, które ukończyły 18 lat, mieszkają na terytorium Polski i zostały uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji. Jak mówi rzeczniczka, prawo do świadczenia zależy również od łącznej wysokości przysługujących świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych.

- Łączna kwota brutto emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub świadczeń z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych nie może przekroczyć 2157,80 zł – dodaje Krupicka.

Świadczenia finansowane ze środków publicznych to np. emerytury czy renty wypłacane przez ZUS, KRUS i inne organy emerytalne. Do tej grupy zaliczają się również świadczenia z pomocy społecznej o charakterze innym niż jednorazowe, np. zasiłki stałe, dodatek mieszkaniowy. Natomiast nie wlicza się do dochodu np. dodatku i zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku dla sieroty zupełnej, dodatku kombatanckiego czy też ryczałtu energetycznego. Do dochodu nie jest wliczana również renta rodzinna przyznana osobom, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia.

500 zł - nie zawsze

Świadczenie uzupełniające nie zawsze będzie wypłacone w pełnej wysokości 500 zł.

- Jeśli osoba uprawniona pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1657,80 zł, a nie przekracza 2157,80 zł brutto, to wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł. Będzie to różnica między kwotą 2157,80 zł, a łączną kwotą przysługujących świadczeń. Na przykład, jeżeli suma pobieranych świadczeń w marcu będzie wynosić 1800 zł brutto, to świadczenie uzupełniające jest przyznawane w kwocie 357,80 zł brutto - wyjaśnia Katarzyna Krupicka.

Anna Kulikowska
anna.kulikowska@bialystokonline.pl

1627 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39