Zmniejszony zasiłek macierzyński i chorobowy? Teraz ZUS przeliczy je bez obniżania

2020.10.19 07:46
Osoby, którym zmniejszono wymiar pracy na podstawie ustawy o COVID-19, będą mogły wnioskować o ponowne przeliczenie urlopu chorobowego i macierzyńskiego. Mniej korzystna podstawa zostanie teraz ponownie wyliczona zgodnie z nowymi przepisami, czyli bez obniżenia.
Zmniejszony zasiłek macierzyński i chorobowy? Teraz ZUS przeliczy je bez obniżania
Fot: Pixabay

Nowe przepisy

Dobra wiadomość dla osób, którym obniżono wymiar pracy ze względu na ustawę o COVID-19. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyjął zmiany regulujące sposób obliczania podstawy wymiaru zasiłków chorobowych i macierzyńskich. W związku z tym mniej korzystna podstawa zostanie zastąpiona kwotą wyliczoną zgodnie z nowymi przepisami, czyli bez obniżenia.

- Nowe przepisy dotyczą osób, którym pracodawca na podstawie ustawy o COVID-19 obniżył wymiar czasu pracy lub wprowadził mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę. W myśl nowej ustawy podstawa wymiaru zasiłku nie będzie uwzględniała obniżonego wymiaru czasu pracy lub mniej korzystnych zasad wynagrodzenia ze względu na COVID-19, pod warunkiem, że obniżenie wymiaru czasu pracy lub wprowadzenie mniej korzystnych warunków zatrudnienia nastąpiło w okresie wcześniej pobieranego zasiłku oraz między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe – informuje Katarzyna Krupicka, rzecznik regionalny ZUS województwa podlaskiego.

Na wniosek świadczeniobiorcy

Aby można było przeliczyć podstawę zasiłku, należy złożyć wniosek. Świadczeniobiorca powinien go przekazać pracodawcy – jeżeli on wypłaca zasiłki pracownikom lub do ZUS-u – w sytuacji, gdy pracodawca nie jest uprawniony do wypłacania ich zatrudnionym osobom. Nie ma natomiast sformalizowanego wzoru wniosku. Wystarczy jedynie, aby pracownik napisał, że występuje o przeliczenie wcześniej wypłaconego zasiłku, który został zmniejszony.

Jeżeli zasiłek wypłaca ZUS, wniosek można złożyć poprzez platformę PUE ZUS przy wykorzystaniu wniosku ZAS-58. Do tego potrzebne będzie potwierdzenie od pracodawcy, że obniżenie wymiaru czasu pracy nastąpiło na podstawie przepisów ustawy o COVID-19.

Pracodawca lub ZUS przeliczy podstawę wymiaru zasiłków już wypłaconych za okres:

- po 30 marca 2020 r. dla pracowników, którym obniżono wymiar czasu pracy maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu lub wobec których zawarto porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż te wynikające z umowy o pracę, ustalone w porozumieniu;

- po 23 czerwca 2020 r. dla osób, którym wymiar czasu pracy został obniżony maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, zatrudnionych u pracodawcy, któremu zmniejszyły się przychody i w związku z tym istotnie wzrosły obciążenia funduszu wynagrodzeń;

- po 25 sierpnia 2020 r. dla osób, którym na mocy rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzono na czas określony mniej korzystne warunki zatrudnienia niż te wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1746 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39