ZUS ogłosił konkurs. Do wygrania pół miliona zł

2019.07.03 07:23
Nawet pół miliona złotych może wygrać przedsiębiorca, który weźmie udział w konkursie organizowanym przez ZUS.
ZUS ogłosił konkurs. Do wygrania pół miliona zł
Fot: pixabay.com

ZUS ogłosił konkurs

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs. Skierowany jest on do płatników składek na dofinansowanie działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy. Udział mogą wziąć wszystkie firmy, wnioski będą przyjmowane już 15 lipca.

- Celem konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka. 50 mln zł - tyle wynosi łączna kwota, jaką ZUS przeznaczy na projekty dotyczące utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2020 r. – informuje Katarzyna Krupicka, rzecznik regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Dofinansowanie w konkursie mogą otrzymać działania mieszczące się w obszarach technicznych, takie jak: bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy; urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym; oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym; ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną; urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza; sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy; sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego; sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne; środki ochrony indywidualnej.

2 rodzaje projektów

Zainteresowani mogą składać wnioski na 2 rodzaje projektów: inwestycyjny oraz inwestycyjno-doradcy. Bardzo ważne jest to, aby dofinansowanie części doradczej nie było większe niż 1000 zł.

- Maksymalna wysokość procentowa dofinansowania uzależniona jest od liczby osób, za które wnioskodawca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na dzień złożenia wniosku. Mikroprzedsiębiorstwa, zgłaszające do ubezpieczeń społecznych od 1 do 9 osób, mogą zyskać dofinansowanie nawet do 90 proc. szacowanej wartości projektu. Natomiast kwotowo najwięcej zyskują duże zakłady, zatrudniające powyżej 250 osób. Na projekty inwestycyjno-doradcze mogą one otrzymać nawet pół miliona złotych, przy czym wysokość ta nie może przekroczyć 20 proc. szacowanej wartości projektu. Trzeba pamiętać o tym, że kwoty dofinansowania są kwotami brutto – wyjaśnia Krupicka.

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, które nie znajdują się w stanie upadłości, nie zalegają z płaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz opłaceniem podatków. Nie mogą też ubiegać się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania.

Zainteresowani udziałem w konkursie mogą składać wnioski w formie papierowej i elektronicznej. Szczegóły i regulamin dostępne są na stronie ZUS-u oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS. Pytania można także kierować mailowo na adres: konkurs@zus.pl. Zgłoszenia są przyjmowane do 11 sierpnia.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

1822 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39