2 białostockie ulice do przebudowy, a do wycinki ponad 300 drzew

2021.09.15 08:01
Jeszcze w tym roku powinna ruszyć budowa ul. Ogrodniczki na osiedlu Wysoki Stoczek oraz ul. Ordynackiej, a być może też Sterowej na Dojlidach Górnych. Nowe drogi obędą oznaczać ponad 300 mniej drzew w mieście.
2 białostockie ulice do przebudowy, a do wycinki ponad 300 drzew
Fot: Ewelina Sadowska-Dubicka
Podczas budowy ul. Ordynackiej pod topór pójdzie 292 drzewa, kolejnych 11 wytną przy ul. Ogrodniczki

Prawdopodobnie jeszcze jesienią ruszy budowa ul. Ordynackiej na osiedlu Dojlidy Górne. W tej chwili tylko wlot tej ulicy, od strony ruchliwej ul. Zabłudowskiej ma nawierzchnię asfaltową, a na dalszym odcinku jest nawierzchnia gruntowa, bez chodników. Ulica stanowi dojazd do domów jednorodzinnych, ale też kilku zakładów usługowych.

Ul. Ordynacka zostanie przebudowana na ponad 700-metrowym odcinku: od skrzyżowania z ul. Zabłudowską do skrzyżowania z ul. Albatrosa. Powstaną tam nowe nawierzchnie jezdni, chodników i zjazdów oraz wyniesione skrzyżowanie z ul. Sterową. Od razu wykona się kanalizację deszczową z przykanalikami, wpusty deszczowe, oświetlenie drogowe oraz linię energetyczną.

Nowa droga, w stosunku do obecnie istniejącej "gruntówki" zostanie poszerzona. Niestety ucierpi na tym zieleń - część ulicy biegnie wzdłuż lasu. Planuje się wyciąć aż 292 drzewa, m.in. dęby, brzozy, sosny. Niektóre to okazy 50-70-letnie. W to miejsce planuje się "aż" wykonanie zieleńców. Powstaną na skarpach nasypów oraz niezagospodarowanej części pasa drogowego.

W tej chwili białostocki magistrat szuka wykonawcy robót. Oferty w przetargu należy składać do 23 września. W ciągu 30 dni ma być zawarta umowa. Od tego czasu wybrana w przetargu firma będzie miała 8 miesięcy na prace.

Jest już też zielone światło na budowę innej uliczki w tej okolicy. Prezydent miasta wydał pozwolenie na budowę prostopadłej do ul. Ordynackiej ul. Sterowej. To będzie "ślepa" uliczka, na końcu z placem do zawracania. Budowa ul. Sterowej jest zapisana w budżecie miasta na ten rok. Nie ogłoszono jeszcze jednak przetargu na jej wykonanie.

Natomiast wykonawcy szuka się już dla ul. Ogrodniczki na osiedlu Wysoki Stoczek. Chodzi o niespełna 200-metrowy odcinek od ul. Długiej do ul. Studziennej. W tej chwili na odcinku od skrzyżowania z ul. Długą do posesji nr 15 ulica ma nawierzchnię gruntową, bez krawężników, a na odcinku od posesji nr 15 do skrzyżowania z ul. Studzienną ulicę pokrywa asfalt. Zakres zamówienia obejmuje budowę jezdni z kostki betonowej, zjazdów, chodników, opasek oraz budowę i przebudowę infrastruktury technicznej: kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i przykanalikami, sieci telekomunikacyjnej i sieci gazowej.

W czasie robót pod topór pójdzie 11 drzew. Potem, w niezagospodarowanej części pasa drogowego będą wykonane zieleńce.

Oferty w przetargu na budowę ul. Ogrodniczki należy składać do 29 września. W ciągu 30 dni ma być zawarta umowa z wykonawcą. Prace ma on zakończyć w przeciągu pół roku.

W obu właśnie ogłoszonych przetargach przy wyborze wykonawcy pod uwagę brana będzie nie tylko cena ofertowa, ale też okres gwarancji (minimum 5-letni) i doświadczenie.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1121 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39