20 tysięcy złotych na wymianę pokryć dachowych. Złóż wniosek

2024.01.01 09:33
Zostały dwa tygodnie na złożenie wniosku o dotację na wymianę pokryć dachowych. Trzeba spełnić kilka warunków. Poniżej piszemy o szczegółach.
20 tysięcy złotych na wymianę pokryć dachowych. Złóż wniosek
Fot: NIK

15 grudnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła nabór wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Chodzi o udzielenie wsparcia rolnikom w zakresie wymiany pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska.

Kto może ubiegać się o dotację?

Finansowe wsparcie mogą otrzymać osoby fizyczne ubezpieczone jako rolnicy lub które otrzymały płatności bezpośrednie w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, jeżeli spełnią trzy warunki:

- są pełnoletnie,
- są właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu,
- mają nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Co można sfinansować z przyznanych środków?

Dotacja udzielana jest na zastąpienie pokrycia dachu zawierające azbest nowym, wolnym od takich materiałów. Jest to możliwe wyłącznie na budynkach służących do produkcji rolniczej i na powierzchni nie większej niż 500 m2.

Ważne: środki mogą być wypłacone, jeśli:
- prace nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku,
- realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 roku,
- obejmują wymianę pokrycia dachu na całym budynku,
- są zgodne z regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem,
- wnioskodawca zobowiąże się, że co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia zawarcia umowy będzie utrzymywał efekty realizacji przedsięwzięcia.

Ile wynosi dotacja ARiMR?

Wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej (na podstawie Umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem zawieranej przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR), która jest wypłacana po zakończeniu wszystkich prac.

Wynosi 40 procent kwoty stanowiącej iloczyn standardowej stawki jednostkowej i odpowiednio powierzchni wymienianego pokrycia dachu (czyli 40 zł/m2 od kwoty 100 zł/m2 - wysokości standardowej stawki jednostkowej).

Jeden ostateczny odbiorca w czasie obowiązywania KPO może uzyskać dotację w maksymalnej kwocie 20 tysięcy złotych.

Kryteria premiujące i kolejność przysługiwania wsparcia

O kolejności przysługiwania wsparcia decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów premiujących:

- 3 punkty za wymianę pokryć dachowych na terenie powiatów o niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (stopa bezrobocia rejestrowego w powiecie wynosi powyżej średniej wartości bezrobocia rejestrowego w kraju ogółem),
- 5 punktów, jeśli przedsięwzięcie będzie realizowanego przez młodego rolnika (urodzonego po dniu 31 grudnia 1982 roku dla wniosków złożonych w 2023 roku bądź po dniu 31 grudnia 1983 roku dla wniosków złożonych w 2024 roku).

Wsparcie przysługuje według kolejności ustalonej przy zastosowaniu powyższych kryteriów. W pierwszej kolejności wsparcie przysługuje tym wnioskodawcom, których przedsięwzięcia uzyskały największą sumę punktów. W przypadku uzyskania takiej samej sumy punktów, w pierwszej kolejności wsparcie przysługuje rolnikowi, który pierwszy złożył wniosek.

Niespełnienie któregokolwiek kryterium premiującego nie powoduje wykluczenia przedsięwzięcia z dalszej oceny i tym samym nie skutkuje brakiem możliwości wsparcia środkami planu rozwojowego.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR – PUE (na tym etapie można też starać się o przyznanie 50-procentowej zaliczki). Termin mija 12 stycznia 2024 roku.

Wszystkie materiały, instrukcje, dokumenty i załączniki są dostępne na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczegółowe informacje są dostępne w Biurach Wsparcia Inwestycyjnego Oddziałów Regionalnych ARiMR i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.reducha@bialystokonline.pl

1105 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39