1779 osób online

Będą zmiany w żłobkach miejskich. Jakie?

2021.05.24 17:58
W poniedziałek (24.05) podczas sesji Rady Miejskiej w Białymstoku głosowano nad zmianami w statucie żłobków miejskich. Wprowadzono kilka istotnych punktów.
Będą zmiany w żłobkach miejskich. Jakie?
Fot: Pixabay

Osoby bezrobotne będą mogły korzystać ze żłobków

Żłobki Miejskie od nr 1 do nr 8 w Białymstoku wprowadzą nowy punkt w swoim statucie:

"Za osoby pracujące uznaje się również osoby bezrobotne, pozostające bez pracy przez okres maksymalnie trzech miesięcy od dnia utraty pracy, dokumentujące ten fakt, co miesiąc zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy i matki przebywające na urlopie macierzyńskim w rozumieniu KP oraz urlopie rodzicielskim, na kolejne dziecko" - czytamy w uchwale Rady Miejskiej.

Wynika z niej, że od wprowadzenia uchwały w życie osoby które utraciły pracę i przez okres do 3 miesięcy będą bezrobotne oraz matki na urlopie rodzicielskim/macierzyńskim - będą mogły nadal korzystać z usług żłobków miejskich.

Wśród innych wprowadzonych punktów znalazła się opłata stała która będzie pobierana co miesiąc również w okresie przerwy ustalonej przez dyrektora Żłobka.

"W przypadku korzystania przez rodzica/opiekuna prawnego z innego żłobka w okresie przerwy ustalonej przez Dyrektora Żłobka opłata stała wnoszona jest w żłobku zastępczym. Opłata stała ulega zwrotowi jedynie w przypadku urlopowania" - czytamy.

Rodzice dziecka mają prawo w szczególnie uzasadnionych przypadkach np. przewlekłej choroby ubiegać się o urlopowanie dziecka na okres minimum 3 miesięcy do maksymalnie 6 miesięcy.

"Niniejsza uchwała wprowadza zmianę w istniejącym statucie Żłobka Miejskiego w postaci zmiany nazewnictwa opłaty ponoszonej przez rodziców za usługi żłobka. Opłata jest stała i pobierana niezależnie od tego czy dziecko uczęszcza do placówki, czy nie (poza urlopowaniem). Ponadto w paragrafie wskazującym, kogo uznaje się za osoby bezrobotne wprowadzono zmianę polegającą na dodaniu matek przebywających na urlopie rodzicielskim na kolejne dziecko" - tak brzmi uzasadnienie uchwały.

Opłaty w trakcie epidemii

Radni głosowali również nad zmianą uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie podczas epidemii.

"Ustala się zwolnienie od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka we wszystkich żłobkach publicznych w okresie zamknięcia żłobków w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii" - czytamy w uchwale.

Opłatę będzie się rozliczać za każdy dzień korzystania dziecka ze świadczenia usług przez żłobek.

"Żłobki Miejskie w Białymstoku przestały świadczyć usługi opiekuńcze dzieciom, które uczęszczały do Żłobków. W związku z utworzeniem w 2021 r. Filii Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ul. Mościckiego 2j należało zmienić zapisy dotyczące ponoszenia opłat w żłobkach publicznych za okres kiedy nie wszystkie dzieci mogły korzystać z usług żłobka" - piszą radni w uzasadnieniu.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2023 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.