Będzie 12 zł. Od stycznia wchodzi minimalna stawka godzinowa

2016.06.09 18:01
12 zł brutto to minimalna stawka godzinowa dla osób pracujących na umowach zlecenie oraz o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych, która ma obowiązywać od stycznia 2017 r.
Będzie 12 zł. Od stycznia wchodzi minimalna stawka godzinowa
Fot: pixabay.com

Minimalna stawka godzinowa miała obowiązywać już w połowie tego roku, potem mówiono o wrześniu. Teraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dało deklarację, że wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

Obecnie ustawa o minimalnym wynagrodzeniu określa zasady ustalania go wyłącznie dla osób, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołanie, wybór, mianowanie bądź spółdzielczą umowę o pracę. Minimalne wynagrodzenie jest ustalane w stawce miesięcznej. Możliwe jest również ustalenie stawki godzinowej dla pracownika w oparciu o wymiar czasu pracy. Aktualnie płaca minimalna to 1850 zł brutto miesięcznie.

Według ustawodawcy, regulacja ma za zadanie przeciwdziałać nadużywaniu umów cywilnoprawnych oraz chronić osoby, które otrzymują wynagrodzenie na najniższym poziomie. Głównie chodzi o to, by zredukować zjawisko polegające na tym, iż osoba zatrudniona na umowie cywilnoprawnej otrzymuje wynagrodzenie znacznie niższe niż minimalne przysługujące osobie pracującej na etacie.

Nowe regulacje nie będą mieć zastosowania m.in. do umów, wobec których o miejscu i czasie wykonywania zlecenia albo świadczenia usługi decyduje osoba przyjmująca zlecenie lub świadcząca usługi, a płaca uzależniona jest jedynie od rezultatu. Podobnie będzie np. z umowami dotyczącymi usług opiekuńczych i bytowych (w ramach prowadzenia rodzinnego domu pomocy) oraz umowami o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej czy też sprawowanie opieki podczas wypoczynków i wycieczek (jeżeli opieka świadczona jest nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 24 godziny).

Zaproponowano także przepis, aby dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej nie był uwzględniany przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na etacie. Obecnie dodatek ten jest brany pod uwagę przy obliczaniu pensji minimalnej. Oznacza to, że osoby najniżej wynagradzane są gorzej traktowane w porównaniu z otrzymującymi pensję wyższą niż płaca minimalna.

W projekcie nowelizacji ustawy zaproponowano, aby minimalna stawka godzinowa miała zastosowanie do wszystkich umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia (wg stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej itp.). Założono, że minimalna stawka godzinowa będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Projekt przewiduje również zmiany w ustawie dotyczącej Państwowej Inspekcji Pracy. W propozycji znalazły się przepisy nakładające na PIP zadania oraz uprawnienia w zakresie kontroli przestrzegania obowiązku zapewnienia minimalnej stawki godzinowej.

Radosław Malinowski
radoslaw.malinowski@bialystokonline.pl

1142 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39