Będzie więcej miejsc w podlaskich przedszkolach

2022.08.24 17:09
Niemal 8 mln zł zostanie przeznaczonych na utworzenie ponad 150 miejsc w przedszkolach. W środę (24.08) o szczegółach opowiedział marszałek województwa podlaskiego oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Będzie więcej miejsc w podlaskich przedszkolach
Fot: Malwina Witkowska

Są dodatkowe fundusze

Zarząd województwa podlaskiego wspólnie z dyrekcją Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Białymstoku zadecydowali by, dodatkowe fundusze z Unii Europejskiej przeznaczyć na wsparcie edukacji przedszkolnej. Dzięki temu zostanie zrealizowanych 12 projektów i utworzonych 157 miejsc w przedszkolach.

- Chcemy dofinansować pozostałe wnioski w ramach edukacji przedszkolnej i utworzenia nowych miejsc dla przedszkolaków, tak żeby można było prawie wszystkie wnioski, które zostały pozytywnie ocenione, a nie uzyskały na wcześniejszym etapie dofinansowania, uwzględnić - informuje marszałek Artur Kosicki.

Został tylko 1 wniosek, który być może zostanie uwzględniony - w zależności od m.in. kursu euro.

- Jeżeli chodzi o nowe miejsca dla przedszkolaków, to zawsze jest deficyt. Wiemy, że są bardzo duże potrzeby, stąd w obecnym programie regionalnym prawie 77 mln zł przeznaczyliśmy na tego typu działania. Teraz sumę zwiększyliśmy o prawie 7,7 mln zł, co spowoduje stworzenie ponad 150 nowych miejsc dla przedszkolaków. Będą to miejsca w różnych częściach naszego województwa, m.in. w Siemiatyczach, Kolnie, Białymstoku - wymienia Artur Kosicki.

Tego typu działania będą także uwzględnione w nowej perspektywie finansowej UE.

- Tylko zgoda zarządu i marszałka mogła spowodować, że zawarliśmy już większość z tych umów i procedujemy dalsze ich podpisywanie - mówi Janina Mironowicz, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. - Czekamy oczywiście na nową perspektywę, bo to nowe wzywania dla nas wszystkich.

W ramach bieżącej perspektywy jednostka zawarła blisko 200 umów o wartości ponad 85 mln zł. Dzięki niemu w Podlaskiem utworzono 2400 nowych miejsc wychowania przedszkolnego.

Brakuje miejsc na terenach wiejskich

Prócz nowych miejsc, ważne jest również podnoszenie jakości wychowania przedszkolnego.

- Podnoszenie jakości wychowania przedszkolnego to przede wszystkim umożliwienie małym dzieciom nabycia kompetencji kluczowych, ale również umiejętności tzw. uniwersalnych, czyli tych, które są nam wszystkim niezbędne do samorealizacji i rozwoju zawodowego. To są kompetencje przyrodniczo-matematyczne, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, przedsiębiorczość, umiejętność rozumienia i wszystko to faktycznie w tych projektach się zadzieje. Ponad 1700 dzieci zostanie objętym również tego typu wsparciem - powiedział Hubert Ostapowicz, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

W tych projektach ważny jest również aspekt adaptacji i przystosowania do dzieci z niepełnosprawnościami, a także podnoszenie kompetencji przez nauczycieli. Z takiej szansy skorzysta co najmniej 70 z nich.

- W Siemiatyczach dofinansowanie uzyskał podmiot, który nie jest zaliczany do jednostek sektora finansów publicznych, bo jest to stowarzyszenie. Ale te pieniądze idą tam dla dzieci z niepełnosprawnościami, bo to przedszkole jest wyłącznie dedykowanym takim dzieciom - dodał Ostapowicz.

Uzupełnił, że choć wszędzie potrzeby są duże, to jednak największe można zaobserwować na terenach wiejskich.

- Tutaj jeszcze troszeczkę odstajemy i ten odsetek dzieci w wieku 3-4 lata objętych wychowaniem przedszkolnym wciąż jest niezadowalający. Jest niższy niż średnia krajowa. Ogólny odsetek dzieci od 3 do 5 lat w województwie podlaskim jest bardzo porównywalny odsetkowi krajowemu - zaznaczył zastępca.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1458 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39