661 osób online

Białostocka policja prowadzi nabór

2020.07.29 13:41
Od dawna marzysz, by związać się z funkcją funkcjonariusza publicznego? Praca w policji czeka. Zobacz czy spełniasz wymagania.
Białostocka policja prowadzi nabór
Fot: Podlaska Policja/Facebook

Pościgi za nieodpowiedzialnymi kierowcami, akcje z psami tropiącymi narkotyki, interwencje domowe, zapewnianie bezpieczeństwa i porządku podczas imprez masowych - to jedne z wielu funkcji, które pełnią policjanci. Chcesz wstąpić w ich szeregi? Chcesz przede wszystkim dbać o praworządność i bezpieczeństwo w kraju? Weź udział w rekrutacji!

Służbę w policji może pełnić:

- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- korzystający z pełni praw publicznych,
- posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Mężczyźni powinni dodatkowo posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w policji powinny złożyć następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata,
- wypełniony kwestionariusz osobowy / tylko część A i B/,
- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),
- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,
- książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
- kserokopie innych niż wymienione dokumentów, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów.

Dokumenty należy składać w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku, przy ul. Generała Józefa Bema 4, w godz. 7.30 – 15.30.

Paulina Górska
24@bialystokonline.pl
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2022 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.