Białostoczanie będą mogli skorzystać z opieki wytchnieniowej

2022.04.21 16:32
Niemal 1 mln zł dofinansowania otrzymało miasto na realizację programu "Opieka wytchnieniowa". Członkowie rodzin i opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mogli skorzystać z usług proponowanych przez miasto.
Białostoczanie będą mogli skorzystać z opieki wytchnieniowej
Fot: Pixabay

Po raz 4. miasto przystąpiło do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa", skierowanego do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Opieka będzie realizowana w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością lub w innym miejscu wskazanym prze uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego.

Od stycznia 2019 r. w mieście cały czas funkcjonują również 3 mieszkania wytchnieniowe dla dorosłych osób – ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym i znacznym.

– Proponując różne formy opieki wytchnieniowej chcemy wesprzeć członków rodziny i opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią stałą opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Tym ludziom bardzo potrzebna jest doraźna, czasowa pomoc właśnie w takiej formie. Dla rodziców i opiekunów daje to możliwość odpoczynku w ciągłym sprawowaniu opieki, zadbania o własne zdrowie i samopoczucie, natomiast dla dorosłych osób niepełnosprawnych to możliwość podtrzymania nabytych umiejętności – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

Opiekę w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością lub w innym wskazanym miejscu będą realizowały dwa podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert. Są to: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie "AKTYWNI" w Białymstoku i Spółdzielnia Socjalna "SUKURS" w Zaściankach.

Wsparcie to będzie udzielane na pisemny wniosek opiekuna sprawującego opiekę na podstawie decyzji wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Wniosek o przyznanie usługi należy złożyć w Zespole Pracowników Socjalnych odpowiednim dla miejsca zamieszkania.

W 2022 r. miasto na realizację projektu otrzymało ponad 930 tys. zł dofinansowania.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

859 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39