Białostoczanie mogą składać wnioski o dodatek węglowy

2022.08.17 11:46
Można już składać wnioski o dodatek węglowy. Należy je złożyć do 30 listopada - po tym terminie nie będą już rozpatrywane.
Białostoczanie mogą składać wnioski o dodatek węglowy
Fot: Pixabay

Można dostać 3 tys. zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku rozpoczął przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku węglowego mieszkańcom miasta.

Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Urządzenia te muszą być zasilane paliwami stałymi oraz wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet, zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, od przedsiębiorcy, który sprzedawał paliwo stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę.

Należy pamiętać, że wniosek o wypłatę dodatku węglowego trzeba złożyć do 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można złożyć w następujący sposób:
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – platforma ePUAP,
- osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPR przy ul. Klepackiej 18 w poniedziałek w godz. 8.00-16.15, wtorek-piątek w godz. 7.30-14.45 (dojazd autobusami linii 4, 14, 107),
- za pośrednictwem operatora pocztowego,
- poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej umieszczonej w głównym wejściu budynku Działu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Klepackiej 18.

Jednak urzędnicy zachęcają osoby zainteresowane złożeniem wniosku, aby w pierwszej kolejności korzystały z platformy ePUAP. W tym celu należy:
- wydrukować wniosek, dokładnie wypełnić i podpisać,
- wniosek zeskanować,
- zalogować się na platformie ePUAP i z katalogu spraw wybrać zakładkę "Pismo ogólne do podmiotu publicznego"; w dalszej kolejności – kliknąć przycisk "Załatw sprawę",
- w formularzu wpisać informację dla urzędu (imię i nazwisko, rodzaj wniosku) oraz dołączyć zeskanowany wniosek w formie załączników,
- podpisać wniosek podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Osoby, które chcą złożyć wniosek osobiście, proszone są o rezerwację wizyty w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ulicy Klepackiej 18 poprzez stronę internetową MOPR w zakładce E-kolejka.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 85 748 98 59 lub poprzez wysłanie e-maila na adres dsr@mopr.bialystok.pl.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

767 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39