Białystok organizuje pomoc dla osób w trudnej sytuacji życiowej

2009.11.27 00:00
Gmina Białystok wraz ze szpitalem psychiatrycznym w Choroszczy i Caritasem zorganizuje fachową opiekę i pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Jak informuje Urszula Sienkiewicz-Nogal, rzecznik prasowy prezydenta miasta, w chwili obecnej finalizowane są rozmowy gminy z Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym ZOZ w Choroszczy. Dotyczą one porozumienia, na mocy którego w pomieszczeniach dwóch przychodni w Białymstoku będą prowadzone świadczenia zdrowotne z diagnostyki, opieki ambulatoryjnej i pośredniej dla osób wymagających objęcia terapią. Natomiast w budynku znajdującym się na terenie szpitala w Choroszczy zostanie utworzony Dom Pobytu Tymczasowego, w którym będzie pomagać się osobom objętym terapią powrotu do społeczeństwa. Jej założenia opracował Caritas Archidiecezji Białostockiej. Zadaniem prowadzonej terapii z podopiecznymi byłoby udzielanie pomocy psychologicznej i psychiatrycznej w wychodzeniu z uzależnienia, przemocy, bezradności lub innej sytuacji krytycznej. Terapia prowadzona byłaby w formie grupowej i indywidualnej, przy zapewnieniu miejsca zamieszkania podopiecznym.

Do współpracy zamierza się również zachęcać kluby abstynentów i inne podmioty, które mogłyby pomóc w realizacji zadań. W zależności od potrzeb możliwe byłoby również podjęcie współpracy duszpasterskiej - wizyty kapelanów katolickich i prawosławnych.

E.S.

1002 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39