Białystok porozumiewa się z Supraślem w sprawie nowego cmentarza

2010.02.17 00:00
Białystok nabył spore tereny w Karakulach, zaczęto też pozyskiwać 17 sąsiadujących działek prywatnych - w gminie Supraśl powstanie cmentarz komunalny dla białostoczan. Teraz należy opracować nowy plan zagospodarowania przestrzennego tych terenów. Zajmie się tym białostocki magistrat w porozumieniu z Supraślem.

Białystok zobowiąże się do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przygotuje dokumenty niezbędne do uzgodnień i jego uchwalenia. Na swój koszt zleci opracowania problemowe, będzie musiał także ponieść inne koszty z nim związane, np.: ogłoszeń czy podkładów geodezyjnych.

Supraśl będzie prowadził czynności zgodnie z procedurą dotyczącą opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należące do wyłącznych właściwości gminy, na terenie której plan jest opracowywany. Opracowany projekt planu będzie musiał być przedłożony do uchwalenia radzie miejskiej w Supraślu. Magistrat supraski zajmie się także prowadzeniem obsługi kancelaryjnej związanej z opracowaniem planu.

Zanim prezydent Białegostoku oficjalnie podpisze porozumienie z burmistrzem Supraśla niezbędna będzie na to zgoda białostockich radnych. Głosowanie w poniedziałek (22.02).

E.S.

1519 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39