Białystok: Za rok będzie gotowy projekt Muzeum Pamięci Sybiru

2010.11.29 00:00
Dokładnie, nie później niż 30 października 2011 r. ma być gotowy projekt Muzeum Pamięci Sybiru, którego powstanie jest zapowiadane w Białymstoku. Jego autora miasto chce wyłonić w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Białystok: Za rok będzie gotowy projekt Muzeum Pamięci Sybiru
Fot: Projekt Arkon
Koncepcja programowo-przestrzenno-urbanistyczno-architektoniczna Węglówki

Na wykonanie dokumentacji projektowej Muzeum Pamięci Polskiego zaproszono do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki firmę Arkon z Białegostoku. Właśnie to biuro, należące do architekta Jacka Kabaca, wygrało w 2006 r. konkurs na koncepcję zagospodarowania terenów dawnej Węglówki.

Przedmiotem zamówienia publicznego, jakie zostanie udzielone w wyniku przeprowadzonych negocjacji, jest wykonanie dokumentacji projektowej Muzeum Polskiego Sybiru zakładającym rozbudowę i przebudowę budynku nr 5 oraz budowę muzealnych obiektów budowlanych w kompleksie dawnej składnicy wojskowej przy ul. Węglowej. Mają one nawiązywać właśnie do ustaleń konkursu sprzed 4 lat.

Wstępne założenia umowy zakładają wykonanie dokumentacji projektowej składającej się z: przeprowadzenia niezbędnych prac przygotowawczych (m.in. pozyskanie mapy do celów projektowych, badań geotechnicznych, inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego obiektu); projektu zagospodarowania terenu Muzeum Pamięci Sybiru, wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami do pozwolenia na budowę; projektu budowlanego na rozbudowę i przebudowę budynku oraz budowę muzealnych obiektów budowlanych, który uwzględni wstępną koncepcję układu funkcjonalnego, wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami - do pozwolenia na budowę projektów wykonawczych.

Tryb zamówienia z wolnej ręki pomija procedurę przetargu. Może być stosowany tylko w wyjątkowych okolicznościach, np. gdy przeprowadzono konkurs, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy.

E.S.

1271 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39