Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2

ul. Świętojańska 1
15-082 Białystok

tel. 85 741 61 43, 572 263 751
Czynne: PN - PT: 7.30 - 15.30
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 72993

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 9 jest jedną ze szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku.

Jest to szkoła z ponad 60-cio letnią tradycją, która bardzo dobrze rozpoznaje potrzeby uczniów, uzupełnia wiedzę niezbędną do dalszej nauki. Dzięki temu dobrze przygotowuje do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie i dalszej kariery, między innymi poprzez umożliwianie uczniom zdobywania dodatkowych certyfikatów zawodowych, w tym potwierdzający odbycie stażu zagranicznego, ukończenia kursu nauki jazdy, certyfikat SEP itp. Oferujemy naszym uczniom bezpłatne praktyki zawodowe u potencjalnych pracodawców w regionie i za granicą. Realizacja zintegrowanego projektu unijnego tj. „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji” oraz Erasmus+ ( Akcja 1. Mobilność Edukacyjna i Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk)  stwarza im możliwość kształtowania i rozwijania swoich umiejętności zawodowych w takich krajach jak Niemcy, Włochy, Portugalia, Turcja, Czechy, Holandia, Litwa. W planach mamy także realizacje praktyk w Hiszpanii i Grecji. Prowadzimy również naukę języków obcych zawodowych: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego (poziomy dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów). Dzięki temu przygotowujemy do aktywnego poruszania się na rynku pracy regionalnym, krajowym oraz europejskim. Uczniowie mają też możliwość zdobywania dodatkowych uprawnień zawodowych. Biorą udział w wielu profesjonalnych szkoleniach oraz spotkaniach z pracodawcami. Dodatkowym atutem szkoły jest Internat przy ul. Warszawskiej 62, który dysponuje 120 miejscami w pokojach 2-, 3- i 4-osobowych.

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 9
Trzyletnia szkoła ponadpodstawowa przygotowująca do kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia.

Kształcimy w kierunkach:

  • Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych – NOWOŚĆ!!
  • Mechatronik
  • Fryzjer

Zawód operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych – pozwala  obsługiwać i nadzorować urządzenia służące do wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych, obsługiwać urządzenia pomocnicze do podawania surowca i odbioru przetworzonego tworzywa, sortować półprodukty oraz gotowe produkty, kwalifikować je według jakości i pakuje oraz nadzorować i kontrolować prawidłowości przebiegu procesów przetwarzania tworzyw sztucznych.

Zawód mechatronik -  wytwarza części oraz zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych; wykorzystuje nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę. Instaluje i obsługuje systemy sieciowe transmisji danych stosowanych w mechatronice, montuje i demontuje, uruchamia oraz wyłącza a także diagnozuje i naprawia urządzenia i systemy mechatroniczne.

Zawód fryzjer – fryzjer wykonuje zabiegi fryzjerskie, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich. Fryzjer dba również o wyposażanie stanowisk pracy w niezbędne narzędzia, przybory i materiały, śledzi mody i techniki fryzjerskie, stosuje nowoczesne aparaty i środki fryzjersko-kosmetyczne, korzysta z technik komputerowych. W zawodzie niezbędne są spostrzegawczość i podzielność uwagi, zdolność do szybkiego podejmowania decyzji, wrażliwość estetyczna, precyzja i poczucie odpowiedzialności w pracy, dobra kondycja fizyczna, sprawność manualna wykonywania pełnego zakresu usług fryzjerskich.

Rekrutacja

Dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (składany elektronicznie)
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • 2 zdjęcia

Terminy

  • od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15:00 trwa rejestracja wniosków w elektronicznym systemie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
  • od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
  • 21 lipca 2022 r. w szkołach zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Po zalogowaniu się na konto kandydata, utworzone podczas rejestracji wniosku, będzie widoczna informacja o wynikach naboru.
  • do 29 lipca 2022 r. do godz. 15.00 trwa etap potwierdzania przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej poprzez przedłożenie (w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Zapraszamy!

Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2
Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2
Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2
Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE
1016 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39