Technikum Nr 2 – Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku

ul. Świętojańska 1
15-082 Białystok

tel. 85 741 61 43, 572 263 751
Czynne: PN - PT: 7.30 - 15.30
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 114510

Technikum Nr 2 jest jedną ze szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku. Jest to szkoła z ponad 60-cio letnią tradycją, która bardzo dobrze rozpoznaje potrzeby uczniów, uzupełnia wiedzę niezbędną do dalszej nauki. Dzięki temu dobrze przygotowuje do matury, egzaminu z kwalifikacji w zawodzie i dalszej kariery.

Co nas wyróżnia spośród innych szkół technicznych?

 • Tylko u nas - operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • Realizacja zintegrowanego projektu unijnego tj. „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”
 • Erasmus+ :stwarza możliwość kształtowania i rozwijania swoich umiejętności zawodowych w takich krajach jak Niemcy, Włochy, Portugalia, Turcja, Czechy, Holandia, Litwa
 • Należymy do Konsorcjum Szkół Kształcących w zawodach z dziedziny hotelarstwa, gastronomii i turystyki HO-GA-TUR.
 • KLASA PATRONACKA KAN! Więcej na: https://ddb24.pl/artykul/deficytowy-zawod-i-kolejna/1152488 oraz http://pl.kan-therm.com/news/klasa_patronacka_kan.html
 • Nowoczesne pracownie zawodowe wyposażone w specjalistyczny sprzęt do nauki zawodu
 • Doświadczona, kreatywna i wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska z pasją
 • Nauka w systemie jednozmianowym
 • Szkoła mieści się w centrum miasta / łatwy dojazd
 • Przy szkole funkcjonuje internat dla zamiejscowej młodzieży, który dysponuje 120 miejscami w pokojach 2-, 3- i 4-osobowych


Swoim uczniom proponujemy wyłącznie unikalne, poszukiwane przez pracodawców zawody.

Kierunki kształcenia na rok szkolny 2022/2023!

Technikum Nr 2:
- technik transportu drogowego NOWY KIERUNEK!
- technik robotyk NOWY KIERUNEK!
- technik automatyk
- technik mechatronik
- technik usług fryzjerskich
- technik hotelarstwa

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 9:
- mechatronik
- fryzjer
- operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 
PEŁEN OPIS ZAWODÓW -> zsz2.bialystok.pl

REKRUTACJA

Dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (składany elektronicznie)
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • 2 zdjęcia

Terminy

 • od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15:00 trwa rejestracja wniosków w elektronicznym systemie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
 • od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 • 21 lipca 2022 r. w szkołach zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Po zalogowaniu się na konto kandydata, utworzone podczas rejestracji wniosku, będzie widoczna informacja o wynikach naboru.
 • do 29 lipca 2022 r. trwa etap potwierdzania przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej poprzez przedłożenie (w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Zapraszamy!

Technikum Nr 2 – Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku
Technikum Nr 2 – Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku
Technikum Nr 2 – Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku
Technikum Nr 2 – Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
ZSZ Nr 2 w Białymstoku
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE
812 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39