Szkoła Policealna Nr 4 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2

ul. Świętojańska 1
15-082 Białystok

tel. 85 741 61 43, 572 263 751
Czynne: PN - PT: 7.30 - 15.30
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 91035

Szkoła Policealna Nr 4 jest jedną ze szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku.

Kierunki kształcenia:

 • technik administracji (2 lata),
 • technik usług kosmetycznych (2 lata),
 • technik transportu drogowego – realizowany w formie kwalifikowanego kursu zawodowego.

Technik administracji zajmuje się:

 • sporządzeniem niezbędnej dokumentacji w oparciu o aktualne przepisy prawa pracy oraz prawa cywilnego
 • przygotowywaniem korespondencji, a także organizacją spotkań służbowych
 • prowadzeniem postępowań administracyjnych, a także może je wszczynać, prowadzić i sporządzać stosowną dokumentację na każdym etapie postępowania
 • sporządzaniem analiz oraz sprawozdań finansowych dotyczących budżetu państwa czy też jednostki samorządu terytorialnego.

Absolwent tego kierunku zna również pojęcie oraz stosuje w praktyce prawa związane z tajemnicą służbową oraz ochroną danych osobowych.

Technik usług kosmetycznych wykonuje:

 • zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi, dekoltu, dłoni, stóp i ciała,
 • przygotowuje klienta do zabiegów zgodnie z postawioną diagnozą,
 • dobiera i stosuje właściwe preparaty kosmetyczne,
 • dobiera metody i techniki oraz aparaturę, narzędzia i przybory do wykonywania określonych zabiegów,
 • przygotowuje się do komunikacji interpersonalnej.

Technik transportu drogowego zajmuje się:

 • kierowaniem pojazdami samochodowymi w kategorii B, C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej;
 • oceną stanu technicznego środków transportu drogowego;
 • wykonaniem prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
 • prowadzeniem dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego osób i ładunków;
 • wykonaniem prac związanych z przewozem drogowym rzeczy.

Rekrutacja:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
1. Wniosek o przyjęcie ( na druku przygotowanym przez szkołę, do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły)
2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagamy matury)
3. 2 fotografie o wymiarze 37 x 52 mm,
4. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych tylko z Medycyny Pracy (szkoła wydaje skierowanie).
5. Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno - epidemiologicznych lub epidemiologicznych (dotyczy technika usług kosmetycznych),

Dodatkowe informacje:

 • absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i świadectwo ukończenia szkoły,
 • absolwenci uzyskują paszport zawodowy (Europass w języku angielskim) zapewniający pracę w krajach UE,
 • absolwenci otrzymują dodatkowe certyfikaty potwierdzające kompetencje zawodowe w wszystkich zawodach,
 • dogodny zaoczny/stacjonarny system nauki, który nie przeszkodzi w pracy zawodowej,
 • zajęcia laboratoryjno-pracowniane prowadzimy w grupach na poszczególnych kierunkach,
 • szkoła osiąga wysokie wskaźniki zdawalności zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w poszczególnych zawodach,
 • na wszystkich kierunkach praktyki zawodowe odbywają się w renomowanych firmach i salonach,
 • wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS i itp.
 • dogodna lokalizacja i dojazd - Centrum miasta - ul. Świętojańska 1

Terminy rekrutacji
– Składanie wniosków o przyjęcie wraz z załącznikami do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00
– Termin postępowania uzupełniającego do 4 sierpnia 2022 r.
– Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 16 sierpnia 2022 r. do godz. 10:00

Zapraszamy!

Szkoła Policealna Nr 4 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2
Szkoła Policealna Nr 4 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2
Szkoła Policealna Nr 4 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2
Szkoła Policealna Nr 4 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE
856 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39