Budowa dróg, ale nie tylko. Marszałek sypnął dotacje

2023.03.27 19:01
Radni wojewódzcy rozdzieli blisko 39 mln zł w ramach trzeciej edycji Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów.
Budowa dróg, ale nie tylko. Marszałek sypnął dotacje
Fot: Kamil Timoszuk / UMWP

Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów to autorska inicjatywa samorządu województwa podlaskiego. Z pierwszej edycji w 2021 r. skorzystało 40 samorządów, realizując m.in. remonty i przebudowy dróg, modernizacje szkół, termomodernizacje budynków, tworzenie miejsc pamięci, odrestaurowywanie zabytków czy budowę miejsc do rekreacji. Dotacje wyniosły 22 mln zł. W obu edycjach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów rozdysponowano 85 samorządom ponad 50 mln zł.

- W budżecie na ten rok założyliśmy 25 mln zł na wsparcie w ramach funduszu, ale wnioski, jakie złożyły samorządy, były tak dobre, a inicjatywy tak cenne dla lokalnych społeczności, że wraz z radnymi wojewódzkimi postanowiliśmy zwiększyć tę kwotę - mówi marszałek województwa Artur Kosicki. - Poprzednie dwie edycje przekonały nas, że są to bardzo dobrze wykorzystywane pieniądze, z ogromnym pożytkiem dla mieszkańców. Dzięki nim materializuje się w naszym województwie idea zrównoważonego rozwoju

W trzeciej edycji Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów będzie zrealizowanych 58 inwestycji w różnych częściach województwa podlaskiego.


DOFINANSOWANE INWESTYCJE:

1 - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefowo - 600 tys. zł
2 - Budowa budynku magazynowego służącego na potrzeby działalności kulturalnej wsi Zabiele (gm. Kolno) - 600 tys. zł
3 - Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej w Białowieży – etap II - 600 tys. zł
4 - Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej, a w szczególności przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Czyżewie - 850 tys. zł
5 - Przebudowa DP nr 1809B na odcinkach Pieniążki - Białaszewo i Białaszewo - DW 668 (pow. grajewski) - 1,2 mln zł
6 - Rozbudowa budynku gospodarczego sołectwa Tokary z przeznaczeniem na garaż OSP - 500 tys. zł
7 - Rozbudowa ul. Plater i gen. Sikorskiego oraz Ronda Polskiej Organizacji Wojskowej w Suwałkach - 1,5 mln zł
8 - Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną (gm. Zambrów) - 400 tys. zł
9 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mścichy wraz z niezbędną infrastrukturą - 700 tys. zł
10 - Remont drogi gminnej nr 109155 B oraz 109150B do wsi Zalesiany i Saki - 800 tys. zł
11 - Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja centrum ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej - 500 tys. zł
12 - Remont drogi powiatowej nr 1883B pomiędzy miejscowościami Leman - Ksebki - 800 tys. zł
13 - Budowa drogi gminnej w miejscowości Pulsze - 600 tys. zł
14 - Wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Wysokiem Mazowieckiem - 850 tys. zł
15 - Przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie prowadzących do Skansenu Kurpiowskiego - II etap - 700 tys. zł
16 - Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Grabowa - 300 tys. zł
17 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo - 400 tys. zł
18 - Przebudowa drogi Siderka-Szostaki - 400 tys. zł
19 - Remont drogi we wsi Srebrna i Żabikowo - 850 tys. zł
20 - Przebudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku - 800 tys. zł
21 - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1911B Rybaki-Drogoszewo - 1 mln zł
22 - Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w obrębie wsi Czuprynowo i wsi Parczowce - 250 tys. zł
23 - Przebudowa remizy strażackiej oraz budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu OSP w Krynkach - 250 tys. zł
24 - Modernizacja i przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie gminy Wiżajny, Rutka Tartak, Raczki i Przerośl (pow. suwalski) - 850 tys. zł
25 - Przebudowa drogi gminnej Granne NCT - 300 tys. zł
26 - Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg na terenie gminy Turośń Kościelna - 550 tys. zł
27 - Rozbudowa drogi Sokoły - Nowe Racibory - 900 tys. zł
28 - Budowa oświetlenia ciągu pieszego ul. Puchalskiego w Tykocinie - 850 tys. zł
29 - Przebudowa dróg (gm. Dubicze Cerkiewne) - 500 tys. zł
30 - Modernizacja dróg na terenie gminy (gm. Zbójna) - 500 tys. zł
31 - Remont dróg powiatowych Tyniewicze-Kamień i Suchowolce-Saki-Toporki - 1,15 mln zł
32 - Remont odcinka drogi powiatowej 1312B - 850 tys. zł
33 - Adaptacja budynku na bibliotekę publiczną w Dąbrowie Białostockiej - 400 tys. zł
34 - Wyposażenie Gminnego Centrum Kultury oraz garażu OSP w Kobylinie-Borzymach - 500 tys. zł
35 - Rewaloryzacja cmentarza ofiar terroru masowych egzekucji niemieckich z lat 1941-1944 w Grabówce - 850 tys. zł
36 - Budowa kładki edukacyjnej oraz dostrzegalni ornitologicznej w Waniewie i Kruszewo - 500 tys. zł
37 - Modernizacja nadbrzeża portowego Jeziora Rajgrodzkiego – etap I - 600 tys. zł
38 - Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Dołubowo Gmina Dziadkowice - 400 tys. zł
39 - Działania adaptacyjne i mitygacyjne oraz poprawa efektywności energetycznej w gminie Łapy- 1,6 mln zł
40 - Rozwój infrastruktury społeczno-rekreacyjnej na terenie gminy Gródek - 210 tys. zł
41 - Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Kucze Wielkie, Kamianki i Karwowo Wszebory - 750 tys. zł
42 - Budowa budynku garażowo-usługowego na potrzeby OSP w Sztabinie wraz z punktem sprzedaży produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych - 450 tys. zł
43 - Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek edukacyjnych w Mońkach i Białegostoku(gm. Jaświły) - 250 tys. zł
44 - Przebudowa z rozbudową budynku ośrodku zdrowia w Trzciannem - 450 tys. zł
45 - Zagospodarowanie terenu szpitala w Łapach I etap - 900 tys. zł
46 - Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży - 1,5 mln zł
47 - Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego w Bielsku Podlaskim - 500 tys. zł
48 - Przebudowa istniejącego stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego w Kolnie - 1,5 mln zł
49 - Zakup autobusu na potrzeby dowożenia dzieci z terenu gminy Filipów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Filipowie - 450 tys. zł
50 - Zakup nowego autobusu szkolnego (gm. Nowinka) - 800 tys. zł
51 - Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Wiżajnach - 430 tys. zł
52 - Prace dodatkowe i zamienne przy przedszkolach wraz ze żłobkami oraz modernizacja placów zabaw (gm. Nowe Piekuty) - 550 tys. zł
53 - Odbudowa instalacji sanitarnej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie - 400 tys. zł
54 - Wykonanie przyłącza c.o. i instalacji ciepłej wody wraz z modernizacją łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 14 w Białymstoku - 400 tys. zł
55 - Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal przy Szkole Podstawowej w Wierzbowie - 450 tys. zł
56 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach - 500 tys. zł
57 - Modernizacja pomostów przy wyciągu nart wodnych w Augustowie - 700 tys. zł
58 - Budowa strzelnicy przy Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie Oddziałów Przygotowania Wojskowego - 900 tys. zł

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

848 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39