Burmistrz Wasilkowa ponownie bez wotum zaufania. Zostanie odwołany?

2021.07.01 11:19
Radni Wasilkowa udzielili burmistrzowi absolutorium, ale wotum zaufania już nie. Zdaniem Adriana Łuckiewicza, dyskusja nie była poparta merytorycznymi argumentami, a jedynie skupiona na kategoriach czysto politycznych.
Burmistrz Wasilkowa ponownie bez wotum zaufania. Zostanie odwołany?
Fot: UM Wasilków
Sesja Rady Miejskiej

Absolutorium udzielone

Na ostatniej, absolutoryjnej sesji Rady Miasta Wasilków, radni udzielili burmistrzowi Adrianowi Łuckiewiczowi absolutorium za wykonanie budżetu, ale wotum zaufania już nie.

Burmistrz jest przekonany, że osiągnięte przez gminę wyniki w 2020 r. świadczą na jego korzyść.

– Zrealizowaliśmy szereg inwestycji dla gminy, jak budowa ul. 3 Maja w Wasilkowie, ul. Kamiennej i Lipowej w Jurowcach, remont nawierzchni ul. Białostockiej od Wodociągów do Doliny Cisów. To był naprawdę świetny rok, w którym bardzo dużo udało się zrealizować. O wiele więcej niż np. w latach 2015-2017 – uważa burmistrz Wasilkowa. - W tym czasie rozpoczęliśmy też szereg kluczowych inwestycji, jak rozbudowa przedszkola przy ul. Polnej, budowa ronda u zbiegu ul. Polnej i Kościelnej - dodaje.

Radny Łukasz Bojanowski porównał dane z końca roku 2019 z 2020. Odnotowano spadek zadłużenia gminy oraz zadłużenia per capita z 1077 zł do 979 zł w 2020 r.

– Zwracam też uwagę na wzrost dochodów własnych gminy, co jest dowodem, że Karta Wasilkowianina i Loteria PIT-owa przynoszą wymierne skutki. Warto zwrócić uwagę i na 15 mln zł pozyskane z funduszy unijnych i krajowych. Nie mam wątpliwości, że to był dobry rok pracy na rzecz gminy - stwierdza radny.

"Nie udzieli mi wotum zaufania, bo nie jestem członkiem PiS"

Jedyne zarzuty radnych odnosiły się do dwóch niezrealizowanych inwestycji: projektu "Mały Rynek" w Wasilkowie oraz zakupu zabytkowej nieruchomości w centrum Wasilkowa z przeznaczeniem na Dom Seniora. Gmina pozyskała ok. 1 mln zł na projekt realizacji ryneczku w Wasilkowie, ale jego rzeczywiste koszty okazały się być dużo wyższe, na co nie było środków.

- Te powody podnoszone przez radę nie miały nic wspólnego z rzeczywistością. Na ryneczek musielibyśmy wydać dodatkowe 1,7 mln zł, (przypominam, że w budżecie mieliśmy na ten cel tylko 2 mln zł, a najtańsza oferta, która wpłynęła do nas podczas trzech zorganizowanych przetargów wyniosła 3,7 mln zł). Na zakup nieruchomości z przeznaczeniem na Dom Seniora zgodę wyraziła sama rada. Nie rozumiem, więc do kogo teraz radni mają pretensje? – podkreśla burmistrz.

Dodaje, że decyzje radnych postrzega w kategoriach czysto politycznych.

- Bez względu na to co robię, jakie mamy wyniki jako gmina, większość rady nie udzieli mi wotum zaufania, bo nie jestem członkiem PiS. Poza tym większość rady żywi do mnie jakieś swoje osobiste urazy - tłumaczy Adrian Łuckiewicz.

Pierwsze brak wotum uchylił sąd

Przypomnijmy, że już rok temu Rada Miejska nie udzieliła burmistrzowi ani absolutorium, ani wotum zaufania. Burmistrz jednak odwołał się od tego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który unieważnił uchwałę o braku wotum zaufania. Z kolei uchwałę o braku absolutorium uchyliła w ubiegłym roku Regionalna Izba Obrachunkowa.

Czym skutkuje brak wotum zaufania? Jeśli się powtórzy dwa razy, rada może, choć nie musi, podjąć uchwałę o referendum w sprawie odwołania burmistrza.

Pierwsza decyzja rady o nieprzyznaniu wotum zaufania została odrzucona przez sąd, bo nie była opatrzona uzasadnieniem. Tym razem uzasadnienie sporządzono, ale formalnie to dopiero pierwszy brak wotum zaufania.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1408 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39