Centrum przesiadkowe gotowe, ale niezupełnie. Czego tam jeszcze brakuje?

2024.05.16 11:22
Będzie "zielony parking", rośliny, wiaty na rowery, ławki i dekoracyjne oświetlenie. Miasto Białystok poszukuje firmy, która podejmie się opracowania projektu zagospodarowania przestrzennego w okolicach nowego centrum przesiadkowego przy dworcach PKS i PKP.
Centrum przesiadkowe gotowe, ale niezupełnie. Czego tam jeszcze brakuje?
Fot: UM Białystok

Węzeł już gotowy, ale nie do końca

Niedawno miasto Białystok zakończyło budowę węzła komunikacyjnego w ramach Programu Polska Wschodnia. Teraz poszukuje wykonawcy, który podejmie się zagospodarowania terenu w rejonie centrum przesiadkowego.

Jak czytamy w Biuletynie Informacji Publicznej, przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu w rejonie centrum przesiadkowego oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zakres zadania obejmuje obszar pomiędzy m.in. wejściami do przejścia podziemnego pieszo-rowerowego.

Będzie "zielony parking" i nie tylko

Wymagania dotyczące projektowanej inwestycji obejmują zagospodarowanie terenu, w tym stworzenie "zielonego parkingu", który ma harmonijnie współgrać z otoczeniem, uwzględniając istniejącą zieleń, ciągi komunikacyjne oraz przynosząc korzyści związane z zacienieniem i efektywnym zarządzaniem wodą opadową (czyli tzw. błękitno-zieloną infrastrukturą). Jak wynika ze specyfikacji, w nawierzchni parkingu należy wykorzystać materiały wodoprzepuszczalne oraz rozważyć zastosowanie systemu antykompresyjnego, który zapobiegnie zagęszczaniu podłoża i umożliwi swobodny przepływ wody, jednocześnie respektując obowiązujące przepisy i unikając wycinki drzew i krzewów.

Należy również przewidzieć obszary biologicznie aktywne, takie jak wydzielone strefy, wysepki czy wyniesienia między miejscami parkingowymi, służące nasadzeniom zieleni o różnej wysokości. Rośliny powinny być dobrze przystosowane do warunków miejskich oraz klimatu charakterystycznego dla północno-wschodniej Polski, a ich dobór powinien uwzględniać ciągłość kwitnienia w sezonie wegetacyjnym.

W planie należy uwzględnić również małą architekturę, która nawiązywać będzie do istniejącej na terenie centrum przesiadkowego, zachowując spójność kolorystyczną. Elementy takie jak wiaty na rowery, ławki, kosze na śmieci, latarnie oświetleniowe oraz stojaki rowerowe powinny być przemyślane i estetycznie dopasowane do otoczenia. Dodatkowo, należy zaprojektować oświetlenie dekoracyjne oraz odpowiednie oznakowanie miejsc parkingowych, wzorując się na standardach strefy płatnego parkowania i uwzględniając ustawienie parkomatów.

Ważnym aspektem projektu jest pełnienie nadzoru autorskiego przez wykonawcę w trakcie realizacji inwestycji. Zamawiający przewiduje maksymalnie 10 wizyt w ramach tego nadzoru.

Dwa lata na wykonanie

Jak wynika z zamówienia publicznego, wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, zobowiązuje się do pełnego wykonania zadań do dnia 30 listopada 2026 roku. Dodatkowo, wykonawca podlega związaniu ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert, a zatem do dnia 15 czerwca 2024 roku.

Projekty pochłonęły pół miliarda złotych

Głównym założeniem intermodalnego węzła komunikacyjnego była budowa centrum przesiadkowego w Białymstoku w rejonie dworców PKP i PKS. Ponadto wybudowano przejście pieszo-rowerowe pod torami PKP na przedłużeniu ul. Św. Rocha, którego koszt wyniósł ponad 50 mln zł.

W ramach projektu przebudowano również układ drogowy wokół centrum przesiadkowego. Przebudowa dotyczyła ul. Bohaterów Monte Cassino od ul. Św. Rocha wraz ze skrzyżowaniem ulic: Kard. St. Wyszyńskiego i Bohaterów Monte Cassino, a także ul. Łomżyńskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą M. Kopernika i ul. Młynową.

Dzięki Programowi Polska Wschodnia miasto Białystok zrealizowało także dwa inne projekty – „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej” oraz „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku”. Łączna wartość projektów realizowanych przez Białystok wyniosła prawie 521 mln zł, z czego wkład UE to ponad 362 mln zł.

Redakcja MW
24@bialystokonline.pl
1307 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39