Cmentarz na Dojlidach zostanie powiększony

2014.10.20 00:00
Cmentarz katolicki przy parafii św. Jana Chrzciciela na osiedlu Dojlidy zostanie powiększony.
Cmentarz na Dojlidach zostanie powiększony
Fot: freeimages.com

W październiku Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela złożyła w magistracie wniosek w powiększenie swojego cmentarza o sąsiednie, parafialne działki. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku już wcześniej były one przeznaczone na rezerwy nekropolii oraz na tereny zieleni urządzonej. Teraz potrzebna była zgoda radnych, by powstał plan zagospodarowania przestrzennego, którym zostanie powiększony cmentarz.

- Jest potrzeba wykorzystania rezerw i nie ma innej możliwości powiększenia cmentarza - tłumaczy Agnieszka Rzosińska z Departamentu urbanistyki urzędu miejskiego w Białymstoku.

Część radnych miała jednak wątpliwości, czy zgodzić się na wydzielenie na potrzeby cmentarza aż tak dużego terenu - "trójkąta" pomiędzy ul. Suchowolca a Zalesie. Michał Karpowicz podnosił m.in. że przy ul. Zalesie znajdują się domy.

- Powiększenie nie znaczy, że wszędzie będą pochówki. Odległości muszą być bezwzględnie zachowane - uspokajała Rzosińska i mówiła, że bliżej ul. Zalesie mogą powstać np. parkingi czy kaplica.

Ostatecznie radni zgodzili się, by przygotować dokument, który pozwoli na powiększenie nekropolii.

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zarezerwowanych pod cmentarz parafialny to nie jedyna decyzja planistyczna, jaką podjęli radni na poniedziałkowej sesji. Uchwalili także plan dla terenów powiększanej właśnie białostockiej podstrefy SSSE, w okolicach parku naukowo-technologicznego w rejonie ul. Kuronia. Przyjęto, że może powstać tam zabudowa produkcyjna i usługowa.

Jednocześnie większość radnych nie zgodziła się na zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku. Nie przekonały ich tłumaczenia urzędników, że modyfikacja była konieczna, bo 27 planów miejscowych jest już nieaktualnych. Zmienione studium wskazywałoby te, które należy jak najszybciej opracować na nowo.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

2012 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39