Decyduj o Białymstoku. Rusza głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2018 [LISTA PROJEKTÓW]

2017.10.03 14:59
Już w środę (4.10) rusza głosowanie w 5. edycji białostockiego budżetu obywatelskiego. Do wyboru są łącznie 44 projekty.
Decyduj o Białymstoku. Rusza głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2018 [LISTA PROJEKTÓW]
Fot: MN

Dwa tygodnie na decyzję

Po raz 5., na początku października, dojdzie do głosowania na najlepsze projekty zgłoszone do białostockiego budżetu obywatelskiego. Głosowanie rozpoczyna się dokładnie 4 października, a skończy 2 tygodnie później – 18 października. Wyniki poznamy na koniec miesiąca.

W tym roku do rozdania jest 10 mln zł – 7 na projekty osiedlowe i 3 na projekty ogólnomiejskie. Tych pierwszych zgłoszono 27, a drugich 17. Głosowanie odbywa się w sposób analogiczny do lat poprzednich. Jedna osoba może zaznaczyć jeden projekt ogólnomiejski i dwa projekty osiedlowe. Decydować mogą wszystkie osoby zamieszkałe w Białymstoku, które ukończyły 13. rok życia (niepełnoletni muszą mieć zgodę opiekuna), a nie tylko te, które są tutaj zameldowane.

Głos można oddać przez internet, jak i tradycyjnie - wypełniając kartę papierową. Kartę do głosowania w wersji papierowej można będzie pobrać i oddać w urzędzie miejskim przy ul. Słonimskiej, Departamencie Obsługi Mieszkańców przy ul. J. K. Branickiego 3/5, Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych przy ul. Świętojańskiej 22/1 i mobilnym punkcie do głosowania. Specjalny autobus zostanie ustawiony w pobliżu centrum przesiadkowego al. J. Piłsudskiego/Rzeka Biała (4, 10, 12, 17, 18 października) i przy Rynku Kościuszki (7, 8, 14, 15 października) w godz. 10.00-18.00. Elektroniczna karta do głosowania będzie dostępna na stronie internetowej.

- Warto wziąć udział w głosowaniu, bo w ten sposób współdecydujemy o tym, co dzieje się w mieście – mówi Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku. - Zależy nam na aktywizacji lokalnej społeczności. Na tym, żeby, z jednej strony, pojawiały się ciekawe projekty, a z drugiej, żeby to sami białostoczanie decydowali o tym, co ma się zmienić w ich najbliższym otoczeniu.

Są zmiany

Inaczej niż w poprzednim roku będzie wyglądało kompletowanie listy przyjętych do realizacji projektów ogólnomiejskich. W poprzednich edycjach robiono tak, że jeśli np. 4 pierwsze pomysły z największą liczbą głosów przekraczały kwotę 3 mln zł, to do realizacji wchodziły pierwsze 3 i dobierano do nich kolejne z listy np. z 9. miejsca, nawet jeśli miały mniej głosów niż czwarty, ale mieściły się w kwocie 3 mln zł. Teraz będzie realizowane tyle projektów z największą ilością głosów, ile zmieści się w kwocie, bez dobierania z dalszych miejsc. Wprowadzona zostanie też druga tura, która będzie polegać na tym, że z projektów ogólnomiejskich i osiedlowych, które się nie zakwalifikowały, zostanie utworzona jedna lista, z której do realizacji przejdą te z największą liczbą głosów, aż do wyczerpania środków.

W dotychczasowych 4. edycji budżetu obywatelskiego do realizacji łącznie przeszło 90 projektów, z czego zakończono już 54. Jeden – multimedialna fontanna w Parku Planty - ostatecznie okazał się nie do wykonania. Białostoczanie chętnie decydują o tym, które pomysły powinny zostać urzeczywistnione, o czym świadczy liczba 160 tys. głosów oddanych do tej pory we wszystkich edycjach.

LISTA PROJEKTÓW OGÓLNOMIEJSKICH

Spadek po Janie Klemensie Branickim (figura św. Floriana, figura Temidy, pręgierz) – Projekt zakłada restaurację figury św. Floriana, figury Temidy i pręgierza – obiektów, które stały w okolicach Ratusza w XVII i XIX w. - 420 tys. zł

Nowe oświetlenie Parku Planty i rozbudowa "siłowni pod chmurką" - Projekt zakłada wymiany na nowe latarni zlokalizowanych na placu, na którym realizowany jest projekt "Siłownia pod chmurką" z BO 2017, zamontowanie betonowego stołu do ping ponga oraz 10 stojaków na rowery – 186 tys. zł

Bulwary św. Jana Teologa – etap trzeci – Projekt zakłada budowę amfiteatru z widownią oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury i nasadzeń roślinnością – 920 tys. zł

Projekt "Udar mózgu – skuteczna profilaktyka i leczenie" – Projekt zakłada realizację w Klinice Neurologii Uniwersytetu Medycznego filmu poruszającego tematykę profilaktyki i leczenia udarów mózgu oraz organizację cyklu wykładów poruszających tę tematykę skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych – 49 tys. zł.

Centrum zabaw – Leśna Dolina – Projekt zakłada budowę kompleksowego placu zabaw dla dzieci składającego się z zespołu zjeżdżalni, pomostów, wież i drabinek – 999,7 tys. zł

Street Workout dla każdego – Projekt zakłada wybudowanie 5 mini parków do wykonywania ćwiczeń z dziedziny Street Workout i kalisteniki. Przewiduje się powstanie infrastruktury złożonej z kompleksu drażków – 150,6 tys. zł

Rodzinny Piknik Zdrowotny – Projekt zakłada zorganizowanie pikniku poświęconego profilaktyce zdrowia jamy ustnej – 24 tys. zł

Rzeźba wspinaczkowa w przestrzeni miejskiej – Projekt zakłada stworzenie konstrukcji-rzeźby, która poza walorami estetycznymi będzie umożliwiała bezpieczne trenowanie wspinaczki boulderowej – 777 tys. zł

Planty bez barier – Projekt zakłada zainstalowanie nowoczesnych wypukłych map sytuacyjnych na terenie parku. Na 3 wypukłych mapach będą zaznaczone (w czcionce powiększonej jak i w alfabecie Braille'a) wszystkie ważne obiekty – 120 tys. zł

Dalsza budowa drogi na osiedlu Zawady wraz z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi i chodnikiem – Projekt zakłada dalszą realizację inwestycji – budowę nawierzchni ulicy 5KD-L z asfaltu wraz z miejscami parkingowymi (około 50) i chodnikami – 731,5 tys. zł

Informator miejski dla dorosłych osób niepełnosprawnych i ich rodzin – Projekt zakłada utworzenie strony internetowej z treściami potrzebnymi w codziennym funkcjonowaniu dorosłych osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin – 48,4 tys. zł

Utwardzenie terenu + budowa parkingu przy ul. Bułgarskiej – Projekt zakłada uporządkowanie terenu, wykonanie dodatkowych miejsc postojowych, budowę oświetlenia, a także odwodnienia terenu. Ponadto projekt zakłada wykorzystanie terenu na cele związane z działalnością duszpasterską (np. festynami i uroczystościami) – 797,5 tys. zł

Park Militarny "Węglowa" – Projekt zakłada powstanie kompleksu wystawieniczo-rekreacyjnego. Projekt przewiduje możliwość pokazywania sprzętu i wyposażenia wojskowego, prowadzenia zajęć edukacyjnych z historii wojskowej, miasta i regionu, utworzenie miejsca do pokazów dynamicznych grup rekonstrukcyjnych – 998,8 tys. zł

Rewitalizacja stawu z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hyrdologicznego oraz działania proekologiczne – Projekt zakłada rewitalizację stawu przy ul. Mickiewicza w celu przywrócenia pierwotnych funkcji stawu, warunków jak najbardziej zbliżonych do naturalnych oraz rewitalizację skweru otaczającego staw – 921 tys. zł

Białystok WidziMisie – Projekt zakłada rozmieszczenie 15 figurek misiów-niedźwiadków z brązu na terenie centrum Białegostoku i jego okolic – 85 tys. zł

Kultura nad rzeką Białą – Projekt zakłada organizację wydarzeń kulturalnych nad rzeką Białą tj. potańcówki, koncerty, spektakle teatralne, seanse filmowe – 50 tys. zł

Lekkie tornistry – książki w szkole – Projekt zakłada zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych (kl. I-III) do wykorzystywania w szkołach, by nie musieli nosić ze sobą podręczników na lekcje – 50 tys. zł

LISTA PROJEKTÓW OSIEDLOWYCH

Antoniuk

Flash Boulder – wspinanie dla wszystkich – seria druga – Projekt zakłada zorganizowanie cyklu zajęć wspinaczkowych podzielonych na dwie 12-tygodniowe serie lub trzy 8-tygodniowe serie – 50 tys. zł

Bacieczki

Festyn rodzinny na osiedlu Bacieczki – Projekt zakłada zorganizowanie festynu rodzinnego mającego na celu integrację mieszkańców osiedla Bacieczki – 45,3 tys. zł

Bema

Boisko dla małych sportowców "Pod Kasztanowcem" – Projekt zakłada adaptację istniejącego, nieczynnego boiska sportowego na potrzeby małych dzieci (5-11 lat) do zabaw z piłką. W ramach projektu przewidywane jest wykonanie nowej nawierzchni boiska, ustawienie dwóch bramek, dwóch ławek z oparciami, kosza na śmieci oraz wydłużenia ogrodzenia zabezpieczającego boisko – 170 tys. zł

Miejsca postojowe przy drodze dojazdowej do budynków położonych przy ul. gen. J. Bema 87 i M. Kopernika – Projekt zakłada utworzenie 12 miejsc postojowych – 62 tys. zł

Centrum

Nasze miejsce rekreacji w Centrum – Projekt zakłada budowę boiska 6x12m z nawierzchnią poliuretanową z piłkochwytami i placu zabaw, a także wykonanie nasadzeń i budek lęgowych – 249,6 tys. zł

Bezpieczne osiedle Centrum – Projekt zakłada montaż dwóch kamer szerokokątnych skierowanych na plac zabaw i parking – 95 tys. zł

Dojlidy

"Przystań młodych" - festiwal dla młodzieży – Projekt zakłada organizację koncertu muzyki chrześcijańskiej, warsztatów i konferencji na tematy związane z kulturą chrześcijańską – 49,95 tys. zł

Dojlidy Górne

Budowa oświetlenia oraz przepustów na ul. Brzoskwiniowej – Projekt zakłada budowę dwóch przepustów zlokalizowanych w poprzek ul. Brzoskwiniowej oraz wybudowania oświetlenia ulicznego – 249,85 tys. zł

Dziesięciny II

Parking wewnątrzosiedlowy mieszkańcom Zagórnej i Jarzębinowej – Projekt zakłada budowę parkingu wewnątrzosiedlowego dla mieszkańców, obejmującego 41 miejsc postojowych wraz z jezdnią manewrową, wykonanych z płyt ażurowych oraz montaż czterech latarni – 249,59 tys. zł

Jaroszówka

Zamieńmy rumowisko w nowe cudowisko. Nowy plac zabaw przy ulicy Warneńczyka – Projekt zakłada utworzenie nowego placu zabaw o powierzchni 200 m2 oraz miejsca rekreacyjnego w postaci altanki z murowanym grillem – 246,8 tys. zł

Kawaleryjskie

Utwardzenie kostką brukowo-betonową pasa drogowego położonego przy ul. Stefana Żeromskiego – Projekt zakłada utwardzenie pasa drogowego, budowę chodnika, parkingów i zjazdów przy ul. Stefana Żeromskiego – 245 tys. zł

Leśna Dolina

Festyn Rodzinny przy Alei Jana Pawła II – Projekt zakłada organizację jednodniowego festynu na osiedlu Leśna Dolina – 40 tys. zł

Mickiewicza

Festyn sportowo-rodzinny mieszkańców osiedla Mickiewicza – parafia Św. Ojca Pio 23.09.2018 (Niedziela) – Projekt zakłada zorganizowanie festynu sportowo rodzinnego, mającego na celu integrację mieszkańców osiedla Mickiewicza – 24,9 tys. zł

Nowe Miasto

Droga dla rowerów na Żeromskiego od Pułaskiego do św. Jerzego; zachodnia strona – Projekt zakłada budowę ścieżki rowerowej na zachodniej stronie ul. S. Żeromskiego od ul. K . Pułaskiego do ul. św. Jerzego, połączenie z drogą rowerową na ul. K. Pułaskiego i zaadaptowanie przejścia dla pieszych przez ul. K. Pułaskiego na przejazd pieszo-rowerowy – 217,5 tys. zł

Budowa osiedlowego parkingu dla mieszkańców ulicy Transportowej i Zachodniej – Projekt zakłada utworzenie 30 miejsc parkingowych wraz z drogą manewrową i oświetleniem, a także budowę ewentualnego kanału deszczowego – 249 tys. zł

Piaski

Festyn Rodzinny na Osiedlu Piaski – Projekt zakłada zorganizowanie festynu, mającego na celu integrację oraz aktywizację lokalnej społeczności Osiedla Piaski – 13,9 tys. zł

Piasta I

Coś dla kierowców i dla pieszych przy ul. Wołyńskiej/Andrukiewicza – Projekt zakłada budowę miejsca postojowych wraz z drogą manewrową przy ul. Wołyńskiej oraz chodnika będącego przedłużeniem ul. ks. S. Andrukiewicza, prowadzącego do przystanku autobusowego przy ul. Piasta – 240,75 tys. zł

Słoneczny Stok

Budowa drogi łączącej osiedle "Słoneczny Stok" z ul. Marczukowską i stawami Marczukowskimi – Projekt zakłada kompleksową budowę drogi łączącej osiedle Słoneczny Stok z ul. Marczukowską – 249,5 tys. zł

Starosielce

Monitoring – dla bezpieczeństwa mieszkańców Starosielc – Projekt zakłada rozszerzenie systemu monitoringu miejskiego o 7 punktów monitoringu – każdy wyposażony w jedną kamerę – 209,35 tys. zł

Wygoda

Żyj aktywnie na Pieczurkach – Małe Centrum Rekreacji – Projekt zakłada budowę centrum rekreacji (siłownia pod chmurką, stół do ping ponga, plac do gier zespołowych typu koszykówka), a także ustawienie ławek i koszy na śmieci – 246,75 tys. zł

Buldromy w Parku Miejskim przy ulicy Aleksandra Fredry – Projekt zakłada budowę bulodromu (placu do gry w bule) – 205 tys. zł

Rowerem na autobus – parking Bike&Ride na Pieczurkach – Projekt zakłada powstanie parkingu na rowery typu Bike&Ride w pobliżu znaczących przystanków autobusowych na osiedlu Wygoda – Pieczurki (parking zadaszony, dobrze widoczny, objęty monitoringiem, wyposażony w wygodne stojaki rowerowe typu barierkowego) – 145 tys. zł

Parking na ul. 42 Pułku Piechoty – Projekt zakłada utworzenie ok 35 miejsc parkingowych wraz z drogą manewrową, przebudową ewentualnych kolizji oraz budową odwodnienia – 235 tys. zł

Wysoki Stoczek

Festyn Rodzinny – jesteśmy chrześcijanami – Projekt zakłada organizację jednodniowego festynu na osiedlu Wysoki Stoczek – 50 tys. zł

Zawady

Budowa ul. Kryształowej – Projekt zakłada budowę ul. Kryształowej w zakresie odwodnienia, oświetlenia, nawierzchni jezdni, chodnika oraz kanału deszczowego – 249,8 tys. zł

Mateusz Nowowiejski
mateusz.nowowiejski@bialystokonline.pl

894 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39